Gå direkt till textinnehållet

Ingen JK-åtgärd efter anmälan om röjd identitet

En anmälan om att Skolinspektionen brutit mot tystnadsplikten genom att lämna ut handlingar som ledde till tidningsartiklar i lokalpressen leder inte till några åtgärder hos justitiekanslern.

Anmälaren anser att Skolinspektionen lämnat ut vissa handlingar och därmed röjt upplysningar om en person med skyddade personuppgifter till nyhetsföretaget Siren. Dessa uppgifter har sedan publicerats i Alingsås Tidning och Borås Tidning.

Anmälaren har även begärt ersättning av staten för viss ekonomisk skada och kränkning.

JK konstaterar att någon på Skolinspektionen lämnat ut allmänna handlingar som berör Skolinspektionens granskning av en skola i Herrljunga till medier. Men JK konstaterar att handlingarna tycks ha lämnats ut enligt reglerna i tryckfrihetsförordningen och prövar därför inte ärendet.

Fler avsnitt
Fler videos