Gå direkt till textinnehållet

Hög arbetsbelastning men bra löner inom organisationspressen

Trots hög arbetsbelastning och liten chans till övertidsersättning är de flesta journalisterna på organisationstidningar nöjda med sina löner. Det visar en enkät som 400 medlemmar i Ekendistriktet svarat på.

De flesta journalister på organisationstidningar är tillfreds med sina löner. Det visar en enkät som 400 medlemmar i Ekendistriktet svarat på. Omkring två tredjedelar uppger att de är nöjda eller ganska nöjda med lönen.

Kvinnor i distriktet tjänar i snitt 33 540 kronor i månaden. Medellönen för män är 1 410 kronor högre. Problemen som medlemmarna upplever handlar i stället om arbetsbelastning och tjänstens utformning. Många arbetar på små redaktioner och ansvarar ibland ensamma för hela tidningsproduktionen.

Av de svarande uppger 29 procent att de inte får någon ersättning för övertid och 44 procent får ersättning i form av komptid, vilken kan vara svår att få ut.
Ekendistriktet organiserar 1 500 journalister på tidningar som inte räknas som dags- eller förlagspress. De flesta är anställda av ideella, politiska, fackliga och branschorganisationer.

Fler avsnitt
Fler videos