Gå direkt till textinnehållet

Generationsskifte kan höja TTs löner

TT står inför ett generationsskifte. Var fjärde journalist är över 60 år. Rekryteringarna kan påverka lönestrukturen.

Var fjärde journalist på TTs redaktion har fyllt 60 år, och nu väntar en omfattande rekryteringsprocess de kommande åren.

TT har till skillnad från de flesta andra större redaktioner i Sverige inte genomfört några sparpaket med avgångsvederlag och avtalspensioner de senaste åren. Åldersstrukturen ser därför lite annorlunda ut på TT än många andra redaktioner.

25 procent är 60 år eller äldre och 26 procent är mellan 50 och 59 år. Halva redaktionen om cirka 95 anställda är alltså över 50 år.

– Sex personer som jobbar just nu har redan fyllt 65 och väljer att jobba kvar. Det tyder på att folk trivs här och vill jobba vidare, säger Mats Johansson, redaktionschef på TT.

– Vi står inför en stor utmaning. Inom fem till sju år ska en fjärdedel av redaktionen bytas ut. Vi har mycket kompetent och erfaren personal som vi måste ersätta.

Pensioneringarna kommer att ske jämnt över de närmaste åren, och från alla avdelningar. Tidigare år har TT trimmat sina personalkostnader genom att inte ersätta vissa personer som går i pension.

Man har också minskat antalet specialreportrar och i stället valt att ha en större grupp allmänreportrar. Det finns inga beslut om hur organisationen ska se ut efter pensioneringarna, utan tjänsterna hanteras separat. Det kan inte uteslutas att man fortsätter på den utstakade vägen med vissa personalminskningar och färre specialreportrar, enligt TT.

Journalistklubben på TT anser att nyrekryteringarna kan medföra problem i lönestrukturen.

– Våra löner ligger flera tusenlappar under snittlönerna på de andra stora redaktionerna i Stockholm. Det blir ett problem vid nyrekryteringar om vi vill ha hit de bästa journalisterna. Sedan blir det också snett att de nyanställda kan få betydligt högre löner än våra mest erfarna journalister, säger Sara K Johansson, ordförande i journalistklubben på TT.

– Det kan ju tyckas märkligt att genomföra generella påslag till alla för att komma till rätta med detta, men jag ser inte någon annan lösning på problemet. Det är också rimligt, våra medlemmar förstår inte varför våra löner släpar efter.

Mats Johansson ifrågasätter klubbens beräkningar.

– Vi ligger säkert efter någon eller några, men att vi skulle ligga flera tusenlappar under alla andra, det får stå för klubben, säger Mats Johansson.

I den senaste löneförhandlingen på TT ökade lönepotten något över det centrala avtalet. Totalt fick de 95 anställda cirka 4 000 kronor utöver det centrala avtalets 2,3 procent, vilket innebär en genomsnittlig löneglidning på drygt 40 kronor per person.

– Vi kunde höja några medlemmar utanför det centrala avtalet, och det är ju bättre än ingenting, men det var inte tillräckligt, säger Sara K Johansson.

Fler avsnitt
Fler videos