Gå direkt till textinnehållet

FS-ledamot försökte påverka SJF-revisor

Någon ledamot i den nyligen avgångna förbundsstyrelsen har utövat påtryckningar mot revisorn Charli Nilsson. Personen ifråga vägrar att ge sig till känna. Dechargeutskottet som granskade händelsen under kongressens betecknar det inträffade som ”mycket allvarligt”.

Någon ledamot i den nyligen avgångna förbundsstyrelsen har utövat påtryckningar mot revisorn Charli Nilsson. Personen ifråga vägrar att ge sig till känna. Dechargeutskottet som granskade händelsen under kongressens betecknar det inträffade som ”mycket allvarligt”.

Bakgrunden är en fråga som Journalisten berättat om flera gånger tidigare: ett par av förbundsstyrelsens ledamöter anklagades förra hösten för att ha fått ut arvoden på oriktiga grunder.

Revisorsgruppen på SJF bestämde sig för att undersöka saken och avgav en rapport till förbundsledningen. I samma veva kontaktades Charli Nilsson, en av revisorerna, av en reporter från tidningen Journalisten som bad att få utredningen.

Annons Annons

– Revisorsgruppen hade enats om att saken skulle hanteras öppet och jag lämnade över rapporten till tidningen, berättar Charli Nilsson.

En kort tid senare fick han ett telefonsamtal från en av ledamöterna i förbundsstyrelsen.

– Ledamoten sa att jag varit osolidarisk mot förbundet när jag lämnat ut rapporten. Jag berättade för förbundsstyrelsen att en av ledamöterna agerat på det här sättet men ingen reagerade. Det tycker jag är förvånande.

Det så kallade decharge-utskottet, som under kongressen hade till uppgift att granska hur förbundsstyrelsen (FS) agerat under det gångna året, fördömde det inträffade.

Charli Nilsson har inte avslöjat vem av ledamöterna som kallat honom osolidarisk. Hans motivering är att han vill skydda sina källor.

Saken väckte starka känslor hos flera av ombuden när den debatterades under kongressen, i synnerhet som den aktuella ledamoten inte trädde fram. Ett ombud framhöll att en ny förbundsstyrelse skulle väljas och begärde att få veta namnet på ledamoten för att inte lägga sin röst på personen ifråga.

Namnet kom dock aldrig fram under kongressen.

Håkan Carlson, nyligen avgången ordförande i Journalistförbundet, säger att han inte vet vilken person det handlar om.

Begärde du att få veta vem det var när saken togs upp i FS?

– Nej.

Varför inte?

– Jag ville inte agera polis. Jag tycker att den som handlat på det här sättet borde ha civilkurage nog att träda fram på eget bevåg.

Charli Nilsson uppger till Journalisten att den aktuella ledamoten inte ingår i den nya FS.

sw@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos