Gå direkt till textinnehållet

Förtroendet för svenska medier ökar

Förtroendebarometern från Medieakademin visar att förtroendet för den svenska dagspressen samt public service ökar.

Sveriges Radio är det medium svenska folket har störst förtroende för. 70 procent uppger i årets Förtroendebarometer att de har mycket eller ganska stort förtroende för SR, vilket är det högsta resultatet de senaste fem åren. Även förtroendet för Sveriges Television ökar, 66 procent uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för SVT.

Förtroendet för dagspressen har ökat kraftigt sedan den lägsta nivån 2016, då 24 procent uppgav att de hade förtroende för dagspressen. I årets mätning uppger 36 procent att de har mycket eller ganska stort förtroende för dagspressen. Det finns stora förtroendeskillnader inom dagspressen. 48 procent uppger att de har förtroende för sin lokala tidning men bara 15 procent har förtroende för Expressen.

Tidigare mätningar har visat att det finns en korrelation mellan förtroendet för public service och de tillfrågades politiska hemvist. Den korrelationen består, visar Förtroendebarometern. De som sympatiserar med SD och KD har generellt avsevärt lägre förtroende för public service än vad de som sympatiserar med MP, S, C och V har.

Annons Annons

De tillfrågade har också ombetts att placera nyhetsbevakningen i olika medier på en vänster-högerskala, och många svarande har svarat i linje med dagstidningarnas ledarsidors färg. 64 procent placerar exempelvis Aftonbladets nyhetsbevakning till vänster medan bara 16 procent placerar Expressens nyhetsbevakning till vänster. Cirka 60 procent anser att SRs, SVTs och TV4s nyhetsbevakning varken lutar åt höger eller vänster, medan knappt 40 procent placerar SRs och SVTs nyhetsbevakning till vänster, och 19 procent placerar TV4s nyhetsbevakning till vänster.

Mätningen genomfördes under perioden den 21 februari till den 2 mars av Kantar Public och omfattar 1 201 webbintervjuer med personer 16 år eller äldre.

Fler avsnitt
Fler videos