Gå direkt till textinnehållet

Försäljningsrykten efter stadgeändring

Efter en stadgeändring och extrainkallad stämma har Skånska Tidningsföreningen inte längre som ändamål att ge ut dagstidningarna Skånska Dagbladet och Norra Skåne.

Vid en extrastämma i Sjöbo den 19 mars fastslogs en ändring av paragraf 1 i Skånska Tidningsföreningens stadgar. Förändringen innebär att föreningens syfte inte längre är att ge ut Skånskan och Norra Skåne.

I Tidningsägarföreningens stadgar stod tidigare att föreningen ”har till ändamål att utge tidningarna Skånska Dagbladet och Norra Skåne som tidningsorgan för Centerpartiet”.

Den nya paragrafen säger i stället att föreningen ”har som ändamål att agera som medieorgan genom att skapa, publicera och agera i olika kanaler med syfte att sprida nyheter, initiera samhällsdiskussion och sprida Centerpartiets åsikter och värdegrund.”

Annons Annons

Enligt obekräftade uppgifter till Journalisten har stadgeändringen röjt väg för en försäljning av den förlusttyngda tidningsverksamheten. Flera aktörer ska vara intresserade av att köpa en av bara två kvarvarande solitärer på den svenska tidningskartan, enligt uppgifterna.

Jan Andersson är styrelseordförande för AB Skånska Dagbladet:

– Det där är rykten som jag inte kommenterar. Det har förekommit sådana rykten i 20 års tid.

Inte heller Pernilla Nielsen Negrén, klubbordförande på Skånska Dagbladet, känner till uppgifterna om en försäljning.

– Det har jag ärligt talat inte hört något om. Det har funnits många sådana rykten genom åren.

Däremot var klubben undrande till vårens stadgeändring.

– Vi ställde frågor om den, men fick inga svar. Sedan kom coronan och korttidspermitteringar, säger Pernilla Nielsen Negrén.

Styrelsens ordförande Jan Andersson menar att stadgeändringen är en ”inte särskilt dramatisk” modernisering av stadgarna.

– Den görs för att vi inte ska vara begränsade i en snabb omvandling av hur nyheter produceras och konsumeras. När stadgarna skrevs var det ingen som visste att nätet skulle bli en viktig kanal för nyhetsförmedling, menar Jan Andersson.

Föredragande i frågan om stadgeändringen var Leif Sandberg, distriktsordförande Centerpartiet i Skåne och styrelseledamot i Skånska Tidningsföreningen. Han beskriver besluten som stämmorna fattade i våras som resultatet av en ständigt pågående översyn av ett gammalt regelverk.

– Att mediebranschen har ekonomiska utmaningar är ingen hemlighet direkt, vi måste anpassa oss till dessa utmaningar och skapa handlingsutrymme, skriver Sandberg i ett sms.

Är försäljning eller samarbete med andra medieaktörer något du ser ligga i korten?

– Om jag skulle se det komma, är det ju en fråga för ägarna.

Lars Sjögren, publisher på Skånska Dagbladet, säger att tidningsföretaget alltid varit öppet för olika typer av samarbeten, och redan samarbetar med bland andra Gota och Bonnier om tryckning och sändningsrättigheter.

– Alla mediebolag behöver samarbeta framöver, det tror jag behöver bli viktigare om man ska nå lönsamhet och framgång, säger Lars Sjögren.

Samtidigt tonar Sjögren ner Skånskans ekonomiska problem.

– Att vi har ekonomiska utmaningar är ingen hemlighet. Men vi har haft ett antal år nu de senaste två, tre åren där vi ligger nära balans i vår tidningsrörelse. Mitt fokus nu är att utveckla läsar- och annonsaffären.

Fler avsnitt
Fler videos