Gå direkt till textinnehållet

Fler sjukskrivna på TV4 Göteborg

På TV4s redaktioner i storstäderna har den pressade arbetssituationen märkts av, och framför allt i Göteborg är sjukskrivningarna många.

På TV4s redaktioner i storstäderna har den pressade arbetssituationen märkts av, och framför allt i Göteborg är sjukskrivningarna många.

Bland medarbetarna på de 186 redaktionella tjänsterna på TV4s regionala kanaler finns för närvarande åtta sjukskrivningar över tre månader, 4,3 procent av medarbetarstyrkan.

Bertil Thorslund, utredare på Riksförsäkringsverket, tycker dock att siffran är oroande:

– Det är mycket, det ligger i samma liga som många tjänstemannaföretag i statsförvaltningen. Såväl TV4 som resten av Sverige måste gå i clinch med långtidsfrånvaron, det är där nästan hela ohälsan finns.

Framför allt är situationen kärv i Göteborg på den 17 man stora redaktionen, där redan två är långtidssjukskrivna och en tredje är på väg:

– Av de långtidssjukskrivna handlar två, kanske tre, om utmattningsdepressioner. Det säger något om läget, säger Helena Brunkman, ordförande för journalistklubben på TV4 Göteborg.

Ökad arbetsbörda

I Stockholm är 1,25 av totalt 18,5 tjänster långtidssjukskrivna, men man har även många korttidssjukskrivna.

– Jag tror att vi aldrig förr har haft så många korttidssjuka som det senaste kvartalet, säger Maud Edwards på redaktionen.

I Malmö är 1,5 av totalt 15 tjänster långtidssjukskrivna:

– Vi har fått mer att göra på färre huvuden, så mycket är klart. Men vi har inte fått tydliga tecken på att korttidsjukskrivningarna blivit fler.

Räknar man bort de tre storstäderna är bara knappt två personer långtidssjukskrivna på övriga tretton kanaler. De flesta talar om hög trivsel, även om arbetsbördan sägs ha ökat. TV4s sparpaket har bantat bort många administrativa tjänster, men den redaktionella bemanningen är intakt.

– Här i Sundsvall har vi lärt oss att inte göra mer än vi har resurser för. Ledningen är medveten om villkoren, och i stället för att köra för hårt och få någon långtidssjukskriven har vi begränsat kvalitetsambitionerna, säger Eva Nilzon, TV4 Mitt i Sundsvall.

– Vi älskar vårt arbete och därför jobbar vi hårt, säger Erika Sundin, ordförande för TV4 Luleås journalistklubb. Men det är besvärligt att vi inte får in vikarier när någon blir sjuk. Ledningen gör vad den kan för att ta in folk, men det ett praktikantstopp har gjort att kompetenta ersättare inte finns. Och systemet med enmansteam är för jävligt, slår hon fast.

I Luleå håller personalhandläggaren Marianne Engan på att undersöka sjukfrånvaron på TV4:

– Vi har sett en tendens till ökade långtidssjukskrivningar och vill mota Olle i grind. Men jämfört med den offentliga sektorn där jag har jobbat tidigare är min bedömning att siffrorna är mycket lägre här, säger hon.

pf@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos