Gå direkt till textinnehållet

FI maskade för mycket

När journalisten fick ut begärda handlingar från Finansinspektionen var en stor del av innehållet maskat. Nu får inspektionen bakläxa av kammarrätten i Stockholm som tycker att FI maskade för mycket.

Journalisten skriver i sitt överklagande till kammarrätten att han har respekt för att vissa uppgifter i handlingarna omfattas av sekretess men att han har svårt att se att hela ärendet ska vara sekretessbelagt. 

Kammarrätten höll med och ansåg att det i de av Finansinspektionen sekretessbelagda handlingarna fanns delar som kunde lämnas ut utan att någon enskild skulle lida skada.

Fler avsnitt
Fler videos