Gå direkt till textinnehållet

Färre lyssnar på radio

71,6 procent av svenska folket lyssnar på radio varje dag. Det är en minskning jämfört med för ett år sedan.

TNS-SIFOs senaste lyssnarmätning för tredje kvartalet 2011 visar att räckvidden för radio minskar. 71,6 procent av personer i åldern 9-79 har lyssnat minst fem minuter på en radiokanal under ett genomsnittligt dygn. För ett år sedan var andelen 72,9 procent.

Undersökningen visar att såväl SR har minskat, från 48,6 procent till 48,0 procent, som kommersiell radio, från 29,2 till 28,5 procent. SR P1 har dock ökat svagt, från 12,9 till 13,1 procent.

Största kanalen är SR P4, som 30,6 procent av svenskarna i åldern 9-79 år lyssnar på dagligen. P4 Gotland har den högsta lyssnarandelen med 45,2 procent medan P4 Stockholm har flest lyssnare.

Samtidigt ökar lyssnandet på webben, från 14,6 procent för ett år sedan till 15,2 procent i år.

På den kommersiella sidan växer SBS Radio, medan MTG Radio backar.

Fler avsnitt
Fler videos