Gå direkt till textinnehållet

Färre arbetslösa journalister

Arbetslösheten bland journalister sjönk i augusti med 21 procent jämfört med samma månad förra året. Både antalet öppet arbetslösa och antalet i arbetsmarknadsprogram med aktivitetsstöd sjönk.(Uppdaterad)

350 journalister var öppet arbetslösa i augusti 2011, enligt Arbetsförmedlingens statistik. Förra året var 443 öppet arbetslösa. 

Lägger man till dem i arbetsmarknadsprogram var totalt 514 journalister registrerade som arbetssökande hos myndigheten i augusti i år.

Totalt var 1 423 journalister inskrivna hos Arbetsförmedlingen i augusti i år. I gruppen finns till exempel journalister som har ett vikariat eller en deltidstjänst men som vill jobba heltid.

– Någon bra förklaring till att arbetslösheten minskar har jag inte. Men det följer den allmänna trenden på arbetsmarknaden och kulturarbetsmarknaden, säger Benny Gustavsson, verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen Kultur Media.

Den öppna arbetslösheten minskade i augusti med 10 procent i hela riket.

 

Fler avsnitt
Fler videos