Gå direkt till textinnehållet

Djurens rätt säger upp hela tidningsredaktionen

Djurens rätts förbundsstyrelse har beslutat att lägga ut produktionen av medlemstidningen Djurens rätt på entreprenad. Journalisterna på redaktionen blir av med sina jobb. Beslutet möts av hård kritik från förbundsanställda, facket och av medlemmar. "Styrelsen försöker ta kontroll över innehållet", säger chefredaktör Jonas Nilsson.

Chefredaktör Jonas Nilsson är övertygad om att beslutet beror på att förbundsstyrelsen har synpunkter på innehållet i tidningen, och att styrelsen vill bli av med honom.

– De vill få kontroll över innehållet i tidningen. Vi har blivit ofattbart dåligt behandlade. Det ekonomiska underlaget för beslutet är snudd på obefintligt, säger Jonas Nilsson till Journalisten.

De senaste åren har förbundsstyrelseledamöter vid några tillfällen haft synpunkter på nyhetsartiklar, insändare och debattartiklar i organisationens tidning Djurens rätt.

– Styrelsen försöker ta kontroll. De går över en gräns. Redaktionen ska vara självständig och oberoende, säger Jonas Nilsson till Journalisten.

Kritiken från styrelsen har enligt Jonas Nilsson riktats såväl muntligt som per mejl, och man har också haft personalmöten där man riktat kritik mot det redaktionella innehållet i tidningen.

Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens rätt, avfärdar anklagelserna.

– Bakgrunden är att vi behöver omfördela resurserna inom förbundet. Vi behöver inrätta en ny tjänst som lobbyist som kan ägna sig åt politisk påverkan. Redaktionen består av två heltidstjänster fördelade på tre personer och tidningen utkommer fyra gånger per år, säger Camilla Björkbom.

Hon säger samtidigt att hon vill att tidningen ska få ett tätare samarbete med förbundet, genom att en redaktionskommitté knyts till tidningsproduktionen. Kommittén som utses av förbundsstyrelsen ska bestå av två anställda på förbundet, två redaktionella medarbetare och två lokalt aktiva inom förbundet. Dessa personer ska föra diskussioner om innehållet i tidningen.

– Vi vill säkerställa att tidningen kommer nära förbundets verksamhet även när den läggs ut på entreprenad, säger Camilla Björkbom.

Tycker du inte att det hotar tidningens oberoende?

– Tidningen ska kunna fortsätta att arbeta oberoende, men det är viktigt att den bevakar det område som våra medlemmar vill läsa om.

Vem ska vara ansvarig utgivare?

– Det är inte bestämt än, men det lutar åt att det inte blir någon i förbundsstyrelsen.

Beslutet har fått hård kritik. Två suppleanter i styrelsen har anmält avvikande uppfattning i beslutsfrågan i en protokollsnotering. De anser att "förutsättningarna för ordentligt ärligt granskande blir sämre med helt frilansad redaktion än med en redaktion som åtminstone har en chefredaktör anställd".

En majoritet av personalen på förbundets kansli samt Unionens klubb och driftsektionen för SAC på Djurens rätts kansli protesterar också mot förbundsstyrelsens beslut. De anser det är "oacceptabelt" att processen kring beslutet inte involverat facket, ledningsgruppen eller för den delen tidningsredaktionen.

Vidare riktas hård kritik mot styrelsen för att det ekonomiska underlaget till beslutet inte redovisats. Personalen och de fackliga organisationerna ifrågasätter om det verkligen går att få en ekonomisk besparing på det sätt som styrelsen antagit.

De anser också att ett beslut av denna storlek bör tas av organisationens högsta beslutande organ, riksstämman, inte av förbundsstyrelsen.

I ett öppet brev från 14 medlemmar och f d anställda på Djurens rätt uppmanas förbundsstyrelsen att tänka om. I brevet ifrågasätts om uppsägningen av personalen på redaktionen verkligen sker i enlighet med organisationens grundtanke:

"Vi undrar också om Djurens Rätt verkligen vill vara en organisation som säger upp människor för att lägga ut verksamheter på konsulter. Vi lever i ett samhälle där stora företag agerar cyniskt och spelar med sina medarbetare. Är vi – som del av solidaritetsrörelsen – inte bättre än så? Hur tror ni att det påverkar övriga anställda och deras förtroende för er?" skriver medlemmarna i brevet.

Djurens rätt har 31 000 medlemmar.

Fler avsnitt
Fler videos