Gå direkt till textinnehållet

Det här vill topp-kandidaterna

Fyra personer kandiderar till topp-posterna i Journalistförbundet. Vi har tagit pulsen på dem.

JonasJONAS NORDLING

Verksamhetschef, Journalistförbundet

Bakgrund: JMK, fick sin första anställning på redaktion 1996.

Annons Annons

Kandiderar till: Ordförande

Vilken är förbundets viktigaste framtidsfråga?

– Journalisternas och journalistikens villkor kommer alltid vara vår huvudfråga, men självklart är inget viktigare för framtiden än att ständigt attrahera nya medlemmar, samtidigt som dagens medlemmar ska vilja stanna kvar. Det finns redan alldeles för många journalister som inte har förbundet närvarande i sin vardag, och om vi inte finns där framtidens journalister verkar så kommer förbundet att försvagas, så enkelt är det. Det är vår lokala organisering som gör oss starka, och det är den som avgör vår styrka även i framtiden. Förbundets grundläggande idéer håller i många sekler än, men i takt med att medielandskapet förändras måste också vårt arbetssätt ständigt uppdateras.

Vad kan och vill du tillföra förbundet?

– Jag har genom åren haft många olika förtroendeuppdrag, känner förbundet mycket väl, och tror att mina erfarenheter från förbundets olika verksamheter ger mig en god helhetsbild.  Jag är också väl förtrogen med förbundets ekonomiska situation, och oroas av att vi är så beroende av finansiell avkastning. Förbundsstyrelsens förslag om ändrade medlemsavgifter är nödvändigt, det är trots allt över tio år sedan de justerades senast. Men det kommer att leda till  högre krav på känslan av nytta till var och en som betalar sin medlemsavgift. Den utmaningen lockar mig mycket.

Dina främsta kvalifikationer till posten?

– Det är inte min sak att gradera min kompetens. Men jag tror att jag har en gedigen bakgrund, såväl yrkesmässig som fackligt. Jag är en erfaren ledare och förhandlare som oftast får saker gjorda.

width=99ULRICA WIDSELL

reporter, Metro

Bakgrund: Jobbat som journalist i över 15 år.

Kandiderar till: Vice ordförande och ledamot

Vilken är förbundets viktigaste framtidsfråga?

– Att rekrytera och behålla medlemmar så att vi kan fortsätta vara ett starkt yrkesförbund. Förbundet måste bli ännu bättre på att ge medlemmarna det de vill ha. Antalet medlemmar påverkar ju allt – synen på förbundet, ekonomin, verksamheten och möjligheterna att få till bra villkor.

Vad kan och vill du tillföra förbundet?

– Konkret medlemsnytta, både för anställda och frilansar. Förbundet hade nyligen en helt ny kurs för arbetsledare. Mer sånt! Jag vill kämpa stenhårt för journalistiken och journalisters arbetsvillkor. Alltför många medieägare verkar ha våta drömmar om någon slags löpandebandproduktion.

Dina främsta kvalifikationer till posten?

– Jag har bred erfarenhet från reporterjobb i över 15 år på olika arbetsplatser och jag har jobbat fackligt nästan lika länge. Jag gillar att förhandla – särskilt när det går bra! Jag är bra på konstruktiva lösningar och det behövs nu med problematik som otrygga anställningar, bemanningsföretag och fastlansar.

width=99ARNE KÖNIG

Vice ordförande, Journalistförbundet

Bakgrund: Journalist och medlem sedan 1974.

Kandiderar till: Ordförande och vice ordförande

Vilken är förbundets viktigaste framtidsfråga?

– Medlemmarna, att alla journalister, inte minst frilansar, arbetsledare och offentliganställda, känner sig hemma i och är delaktiga i förbundets verksamhet. Och att kollektivavtalen bevaras och utvecklas.

Vad kan och vill du tillföra förbundet?

– Mitt engagemang för journalistiken i alla dess former, för yttrandefriheten och för våra medlemmars roll i den demokratiska processen.

Dina främsta kvalifikationer till posten?

– Min kunskap, lust och kapacitet att arbeta hårt för förbundets intressen, min erfarenhet, mina kontakter, internationellt och nationellt.

ÅsaÅSA OHLSSON

Ordförande, Frilans riks

Bakgrund: Journalist sedan nio år, förtroendevald i Frilans riks sex år.

Kandiderar till: Vice ordförande och ledamot.

Vilken är förbundets viktigaste framtidsfråga?

– Yttrandefriheten. Utan den har vi inte ett yrke kvar. Viktigt är också att rekrytera de unga, dels för att de ska få bättre villkor men också för att förbundet ska kunna driva frågor med kraft. Fastlansfrågan är viktig, det vill säga när frilansar går in och arbetar som om de vore anställda.

Vad kan och vill du tillföra förbundet?

– Jag kan tillföra perspektivet från dagens yrkesverksamma frilansar. Anställda och frilansar har behov av stöd och råd, beroende på lagstiftningen, men de är inte två olika grupper. Det finns en uppdelning av medlemmarna i förbundet i?dag som är skadlig för verksamheten och för medlemmarna själva.

Dina främsta kvalifikationer till posten?

– Jag är drivande och orädd, samtidigt som jag har örat mot marken genom kontakt med många medlemmar. Förutom aktuell frilanserfarenhet har jag arbetat som redaktör samt reporter på SR, så jag har sett flera delar av yrket. Jag är lösningsfokuserad och har en obändig tro på att det går att förändra och förbättra.

Fler avsnitt
Fler videos