Gå direkt till textinnehållet

Arbetarskydds framtid utreds

Arbetsmiljöverkets tidning Arbetarskydd har de senaste åren tappat kraftigt i upplaga. Detta har påverkat tidningens ekonomi och nu pågår en utredning om dess framtid.

Arbetsmiljöverkets tidning Arbetarskydd har de senaste åren tappat kraftigt i upplaga. Detta har påverkat tidningens ekonomi och nu pågår en utredning om dess framtid.

Ett av förslagen som utreds är att personalen tar över utgivningen.

– Någon avvecklingsplan för tidningen finns inte. Däremot ser vi över konsekvenserna av olika alternativ, säger Arbetarskydds chefredaktör Hans Olof Wiklund.

Arbetsmiljöverket tillför inga pengar till tidningsverksamheten och Arbetarskydd har sedan flera år tillbaka krav på sig att bära sina egna kostnader.

På ett år har upplagan minskat med 13 procent, från 26 900 exemplar år 2004 till 23 400 år 2005, enligt uppgifter från Tidningsstatistik. Tappet har enligt Hans Olof Wiklund sin orsak i att det företag som skulle sälja prenumerationer misskött sig. Kontraktet är nu brutet och ett nytt företag har anlitats.

– Vi har i realiteten inte haft någon aktiv prenumerationsförsäljning på ett och ett halvt år, vilket slagit igenom på upplagan och därmed ekonomin, säger Hans Olof Wiklund.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos