Gå direkt till textinnehållet

Åklagare anmäler polisläcka efter tidningsartiklar

Chefsåklagaren i Norrköping Torsten Angervåg har skickat två artiklar ur Corren och Norrköpings Tidningar för prövning till Riksenheten för polismål. Artiklarna innehåller uppgifter om tvångsmedel som enligt Angervåg inte omfattas av meddelarfriheten.

I artiklarna som publicerades den 24 september framgår att polisen telefonavlyssnat ett kriminellt nätverk. Chefsåklagaren menar i sin anmälan att de uppgifter som röjs om avlyssningen i artiklarna inte omfattas av meddelarfriheten.

Riksenheten för polismål har nu skickat ärendet vidare till Justitiekanslern som ska ta ställning till den fortsatta handläggningen av det.

Riksenheten för polismål handlägger bland annat brott som begåtts av anställda inom polisen.

Fler avsnitt
Fler videos