Gå direkt till textinnehållet

VDar för TV4s lokalstationer: : Sluta beskatta lokal-TV

När de 16 lokala TV-stationerna i Sverige startades för ungefär tio år sedan betraktades det som vanvett av många ekonomer. Och tvivlen har bekräftats. De lokala stationerna, särskilt de små, har haft förtvivlat svårt att visa lönsamhet.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

När de 16 lokala TV-stationerna i Sverige startades för ungefär tio år sedan betraktades det som vanvett av många ekonomer. Och tvivlen har bekräftats. De lokala stationerna, särskilt de små, har haft förtvivlat svårt att visa lönsamhet.

Tittarna och annonsörerna har under den tid som förflutit sedan starten visat att det uppenbarligen finns ett stort och växande behov av lokal-TV.

Nyhetssändningarna har blivit fler och tittandet ökar stadigt. Numera har TV4s sena lokala kvällsnyheter ofta fler tittare än motsvarande sändning från konkurrenten SVT. Otänkbart för bara fem år sedan.

Annons Annons

Lokal-TV är – koncessionsavgiften till staten borträknad – numera på totalnivå en lönsam verksamhet främst tack vare god försäljning i de köpstarka regionerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Mälardalen.

Den stora koncessionsavgiften till staten är dock ett stort hinder för lokal-TVs möjligheter till utveckling. På varje intäktskrona betalar lokal-TV i genomsnitt cirka 25 öre i skatt till staten. Det har lett fram till starka ägarkrav på ytterligare nedskärningar i en redan hårt bantad verksamhet. Lokalstationerna har organiserats i regionbolag för att sänka de administrativa kostnaderna och de redaktionella resurserna har bantats.

Lokal-TV finns i hela Sverige och sysselsätter i dag 380 personer. TV4 driver fler lokala stationer än konkurrenten Sveriges Television. Journalisterna på TV4s lokala stationer har under åren med stigande irritation kunnat konstatera att de förväntas prestera sex dagliga nyhetssändningar (96 om dagen i landet) med parallellpublicering på nätet inom ramen för 11-16 tjänster per redaktion medan den av skattebetalarna bekostade televisionen har dubbelt så stora redaktioner för tre dagliga sändningar. Med sina mindre resurser levererar TV4s lokal-TV årligen cirka 1 000 nyhetsinslag till TV4s riksnyheter.

Lokala kanaler

TV4 äger sedan förra året alla lokala stationer till 100 procent och lokal-TV är en strategiskt mycket viktig del av TV4. Regeringens skattepolitik är dock ett avgörande hinder för lokal-TV. Ingen realistisk utveckling kan ske så länge de hårt ansatta lokala stationerna beskattas lika hårt som rikskanalen.

Än mer obegriplig blir situationen nu när regeringen genom kulturminister Ulvskog hårt driver frågan om övergång från analog till digital TV-distribution.

TV4s monopol som enda rikstäckande reklamkanal är därmed brutet. Andra kanaler har samma möjlighet som TV4 att nå hela befolkningen med reklambudskap. Själva grunden för beskattningen av TV4 är borta. TV4 är som svensk kanal också styvmoderligt behandlad genom hårdare reklamregler i relation till sina kommersiella konkurrenter TV3 och Kanal 5.

Regeringens handlingslinje är i praktiken att genom skatter ta pengar från det fattiga lokal-TV och skänka pengar till den betydligt rikare statstelevisionen. En omvänd Robin Hood-politik.

Det praktiska resultatet för TV4s lokal-TV riskerar att bli fortsatta neddragningar där det till slut blir omöjligt att upprätthålla TV4s vittförgrenade nät av lokala TV-stationer.

Fattiga kanaler

Regeringen talar överallt om behovet av en starkare regionalpolitik som stärker sysselsättningen i hela Sverige. I TV-politiken säger sig regeringen värna om den lokala nyhetsbevakningen. Men den starkt styrande skattepolitiken med koncessionsavgiften i spetsen, går i motsatt riktning.

Vårt förslag är därför: befria TV4s lokal-TV från koncessionsavgiften. Nu.

VD TV4 Stockholm AB

redaktionschef TV4 Stockholm AB

VD TV4 Syd AB

redaktionschef TV4 Syd AB

VD TV4 Öst AB

redaktionschef TV4 Öst AB

VD TV4 Norr AB

redaktionschef TV4 Norr AB

VD TV4 Väst AB

redaktionschef TV4 Väst AB

Fler avsnitt
Fler videos