Gå direkt till textinnehållet

YEN vill bli snabbare

Yrkesetiska nämnden, YEN, vill förkorta anmälningstiden från ett år till tre månader.

Journalistförbundets styrelse väntas besluta om ändringen i oktober. I en utredning om YEN som gjordes i våras pekade man på att den ett år långa anmälningstiden begränsat nämndens möjligheter att uttala sig om aktuella fall, eftersom YEN inte kunnat föregripa en eventuell anmälan.

Nu blir anmälningstiden tre månader, densamma som hos Pressens opinionsnämnd. Hos Granskningsnämnden för radio och TV är anmälningstiden sex månader.

YEN har kommit fram till att ytterligare ändringar i YENs direktiv inte behövs för att man ska kunna förbättra arbetet utifrån utredningens förslag.

– Direktiven ger utrymme för att lyfta fram etikfrågorna ytterligare och göra yrkesetiken till en profilfråga för förbundet, säger YENs ordförande Ulrica Widsell.

Ambitionen är att YEN både bland allmänheten och förbundets medlemmar ska bli mer synlig och känd som en instans i det pressetiska systemet. YENs ordförande och etikombudsmannen ska därför få en mera aktiv och utåtriktad roll. Ulrica Widsell tar som exempel att etikombudsmannen i augusti deltog i en debatt om kriminaljournalistik och etik, anordnad av Stiftelsen Tryggare Sverige.

YEN fortsätter att anordna etikkaféer och ska delta mer i etikdiskussioner ute på redaktionerna.

Den som bryter mot yrkesreglerna kan klandras och – ytterst – uteslutas ur förbundet. Men enligt Widsell innebär den större betoningen på etikfrågorna inte att YEN skärper tillämpningen av sanktionerna.

– Syftet med satsningen på YEN är inte att skärpa policyn utan att göra YEN mera känd, lyfta fram frågorna och göra etikdebatten mera levande.

Fler avsnitt
Fler videos