Gå direkt till textinnehållet

Vinst för Journalistförbundet tack vare pensionspengar

Hade inte Journalistförbundet fått pengar från Pressens Pensionskassa hade förbundet gått med en förlust på 1,6 miljoner kronor. Nu blir det istället en vinst på 8,7 miljoner.

Hade inte Journalistförbundet fått pengar från Pressens Pensionskassa hade förbundet gått med en förlust på 1,6 miljoner kronor. Nu blir det istället en vinst på 8,7 miljoner.

De negativa siffrorna innan tillskotten från Pressens Pensionskassa beror på ökade omkostnader för medlemsadministration, ombyggnad av köket i Pressklubben och att förra årets kongress var felbudgeterad. Tidigare år har det avsatts pengar i förväg till kongresser, vilket inte gjordes år 2000.

Inhyrningen av extrapersonal från Poolia under omorganiseringen av medlemsregistret gjorde att omkostnaderna överskred budgeten.

Annons Annons

Förra året uppstod det skador i Pressklubbens kök som krävde en ombyggnad vilket förbundet som fastighetsägare var tvungna att stå för.

Förslag att ha mindre aktieinnehav

Förbundet har 119 miljoner placerade i aktier och obligationer. Men efter den senaste tidens nedgång på börsen finns det förslag på att begränsa placeringen i aktier till 80 procent. På ett år har tillgångarna minskat med närmare 9 miljoner. 1999 var förbundets aktier och obligationer värda 128 miljoner.

Förbundet betalar en årlig förvaltningsavgift till fondmäklare på 1,2 miljoner. Nedgången på börsen har också lett till att det finns förslag på att lösa lånet på 27 miljoner för fastigheten på Vasagatan 50 genom att sälja av aktier.

Fler avsnitt
Fler videos