Gå direkt till textinnehållet

Två års fängelse för att chatta

Om drygt en vecka träder lagen i kraft, som kan göra såväl chattande som inlägg på diskussionslistor till brottsliga handlingar. Personuppgiftslagen, PUL, förbjuder nämligen i princip all nätpublicering av namn och andra personuppgifter på levande personer. Såvida inte de uttryckligen ”otvetydigt” samtyckt till det hela.

Om drygt en vecka träder lagen i kraft, som kan göra såväl chattande som inlägg på diskussionslistor till brottsliga handlingar. Personuppgiftslagen, PUL, förbjuder nämligen i princip all nätpublicering av namn och andra personuppgifter på levande personer. Såvida inte de uttryckligen ”otvetydigt” samtyckt till det hela.

Det här är en absurd lag, vars konsekvenser ingen egentligen kan förutse i dag. Och den är absurd på flera sätt:

PUL bygger på EUs så kallade datadirektiv, som håller den personliga integriteten högt och som delvis står i strid med svensk yttrandefrihet. För att inte hamna i konflikt med de svenska grundlagarna TF och YGL, har lagstiftarna därför tvingats inleda PUL med en lång rad av undantag.

Annons Annons

Exempelvis omfattar lagen inte medieföretag, och därmed inte heller journalister som i sin yrkesutövning skriver in personuppgifter på Internet. Konstnärer och författare är också undantagna.

”Men diskussionslistor för journalister och tidningars elektroniska anslagstavlor, så

kallade chat, omfattas däremot av PUL. Eller rättare – är inte uttryckligen undantagna. ”

Men diskussionslistor för journalister och tidningars elektroniska anslagstavlor, så kallade chat, omfattas däremot av PUL. Eller rättare – är inte uttryckligen undantagna. Det innebär att chattande ungdomar som ”pratar” om någon annan, eller listdeltagare som namnger intressanta personer (utan samtycke), riskerar upp till två års fängelse för brott mot PUL.

Med andra ord – det som är fullt normalt och helt lagligt på papper – är samtidigt kriminellt eller i alla fall i gråzonen på nätet.

En sådan lagstiftning är helt absurd och kommer både på kort och lång sikt att få konsekvenser av det mindre önskade slaget. Dels kommer det att ta lång tid och kräva stora rättsliga resurser innan tolkningen av lagen klarnat.

Dels riskerar PUL att få konsekvenser också för offentlighetsprincipen. Den svenska regeringen hävdar visserligen att utlämnande av pappershandlingar inte ska påverkas av lagen, men det finns de som tvivlar på att EU kommer att acceptera en sådan tolkning. Datadirektivet gör till exempel inte den tydliga åtskillnaden.

Till sist: Eventuella tvister om PUL kommer till skillnad från dagens datalag, att avgöras i EG-domstolen. Bara det borde ha sänkt detta förvirrade beslut.

Fråga oss – vi vet vad som krävs för att driva mål i denna byråkratiska instans…

Fler avsnitt
Fler videos