FOTO: Tor Johnsson

Terje Carlsson svarar på kritiken

14 september, 2017

Bråket i FGJ Föreningen Grävande journalisters ordförande Terje Carlsson svarar nu på kritiken från medlemmar om hanteringen av frågan om att avlöna honom.

Som Journalisten berättade i tisdags har medlemmar i FGJ riktat kritik mot hur föreningens styrelse hanterat en fråga om arvodering av ordförande Terje Carlsson. Styrelsen har kallat till ett extra årsmöte i Göteborg fredagseftermiddagen den 6 oktober för att besluta om Carlsson ska arvoderas med 300 000 kronor för att driva samarbeten med andra organisationer.

Enligt styrelsens protokoll från den 22 augusti handlar det om fördjupade samarbeten med Bokmässan och med Svenska Institutet, samt en möjlighet att arrangera en databaskonferens, samt ett förslag om ett nordiskt samarbete. Terje Carlsson anmälde jäv och deltog inte i beslutet.

Kritikerna menar bland annat att tidpunkten för det extra årsmötet, en fredagseftermiddag, är illa vald, samt att frågan om att ha en arvoderad föreningsordförande borde sonderas bland medlemmarna.

Nu svarar Terje Carlsson på kritiken.

– Jag vill inte föregripa den proposition som kommer att presenteras inom kort, men eftersom det här väcker många frågor vill jag redovisa vad som har hänt. Det här förslaget som jag har lagt har förankrats i styrelsen och sedan ska medlemmarna få säga sitt. Jag har suttit som ordförande i fem år och har drivit utvecklingen i FGJ. Vi har en ekonomi som tillåter att vi utvecklar föreningen, inte minst tack vare två ekonomiskt framgångsrika grävseminarier i Göteborg och i Uppsala, samt samarbetet med Svenska Institutet som har genererat hundratusentals kronor i intäkter till föreningen, säger Terje Carlsson till Journalisten.

– I styrelsen finns det en ambition om att FGJ ska växa. Vi driver en sådan utveckling, och nu finns det en möjlighet till nya samarbeten och vidareutveckling av tidigare samarbeten. Sedan ska det genomföras på ett korrekt sätt. Jag är jävig och har inte deltagit i styrelsens beslut. Min roll som ordförande är att detta genomförs på ett korrekt sätt, och där gäller det att hålla tungan rätt i mun. Vi har kallat till ett extra årsmöte eftersom årsmötet i våras kom fram till att vi måste ha årsmötesbeslut i dessa frågor.

– Jag är glad över att FGJ engagerar medlemmar och har synpunkter på vad föreningen ska satsa på. Men det jag och styrelsen satsar på är utveckling. Vi kommer att presentera satsningar som jag tror att våra medlemmar kommer att uppskatta.

Tanken med förslaget som du har tagit fram är att utöka intäktsmöjligheterna för föreningen?
– Absolut. Det handlar nya samarbeten och nya möjligheter till intäkter, men det innebär också att föreningen växer med fler aktiviteter. Grävpodden, Årets rullgardin och inte minst Grävfonden är exempel på hur FGJ har utvecklats under de senaste åren. Den styrelse som vi har nu har genomfört flera satsningar som har fallit väl ut. Jag vill särskilt lyfta fram samarbetet med Svenska Institutet som har inneburit att vi har fått mängder av deltagare på Grävseminariet från Afrika, Mellanöstern och från Ryssland, och som också genererar intäkter till föreningen. Sen gäller det förstås att all utveckling förankras, och här har styrelsen kallat till ett extra årsmöte, vilket var vad förra årsmötets mening vid sådana här beslut.

Vad tycker du om kritiken?
– Jag kan inte svara på det, eftersom jag är jävig i allra högsta grad. Däremot kan jag i egenskap av ordförande förklara förutsättningarna för att vi vill genomföra satsningen. Styrelsen blev enhälligt omvald på årsmötet senast, det tolkar jag som att medlemmarna har förtroende för mig och övriga i styrelsen, sedan finns det alltid de som har synpunkter på vårt arbete. Jag har förståelse för att våra medlemmar har synpunkter. Det får man räkna med som ordförande.

Jan Mosander skriver ett svar på Terjes svar i ett debattinlägg här.

 

Bråket i FGJ

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Hatad

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies