FGJ-styrelse får hård kritik

12 september, 2017

Bråket i FGJ Kritiken mot hur Föreningen Grävande journalisters styrelse hanterar frågan om att arvodera sin ordförande fortsätter inför det extra årsmötet i oktober.

Som Journalisten tidigare berättat fick FGJ-styrelsen vid FGJs ordinarie årsmöte i april kritik av både medlemmar och sina revisorer för att den fattat beslut om att avlöna ordföranden Terje Carlsson utan att förankra beslutet vid ett årsmöte.

Nyligen utlyste FGJ ett extra årsmöte för att behandla frågan. Styrelsen skriver i kallelsen att den för att arbeta vidare med olika satsningar behöver lägga ner betydligt mer tid än i dag, "något som är mycket svårt att göra på ideell basis".

Årsmötet hålls fredagen den 6 oktober i Göteborg. Flera medlemmar i föreningen ifrågasätter nu öppet upplägget. På FGJs Facebooksida skriver Lars-Göran Svensson bland annat: 

"Har inga problem med att ni ber årsmötet om ett styrelsearvode på xx kronor för det kommade året. Det jag har problem med är att ni vill ta över frågan från medlemmarna och själva bestämma omfattning och nivå."

Mikael Grill Pettersson är dels kritisk till att det extra årsmötet hålls i Göteborg en vardag. Många som går på schema eller inte har möjlighet att lämna en pågående publicering kommer inte att kunna delta, menar han. Men framför allt ifrågasätter han kopplingen mellan styrelsens utvärdering av projektet hittills och dess förslag om fortsatt arvodering.

– I sak är det bra att man har gjort en utvärdering, men det är en utvärdering jag är lite förbryllad inför. Den visar, tycker jag, på ett ganska fattigt resultat. Styrelsen kan inte peka på några betydande ökning av sponsorintäkterna eller medlemsantalet. Det man framhåller som framsteg är sådant jag vet av egen erfarenhet att man kan göra inom ramen för det ideella uppdraget, som att utveckla Scoop. Jag har svårt att se hur utvärderingen kan landa i att föreslå att FGJ i praktiken ska ha en avlönad styrelseordförande, säger Mikael Grill Pettersson.

Fouad Youcefi i FGJ-styrelsen säger att styrelsen är glad över att ha genomfört Nysatsning 2017.

– Både för att det har lett till utveckling i föreningen som inte hade varit möjlig utan Nysatsning 2017, och för att vi lärt oss mycket, inte minst tack vare Mikaels och andra engagerade medlemmars synpunkter. 

Men vad har den lett till konkret?
– Vi har stärkt sponsorarbetet, blivit bättre på samarbeten med andra aktörer, vi har blivit bättre på opinionsarbetet och marknadsföringen av föreningen. Däremot finns det vissa saker vi ser att vi inte lyckats lika bra med. Vi ser inte att nysatsningen lett till några betydande långsiktiga intäkter, vi har inte heller lyckats värva många nya medlemmar. Båda delarna är lite svåra att bedöma, då har vi valt att vara restriktiva i våra slutsatser. Framför allt har vi lärt oss en hel del hur man ska jobba med sådana här satsningar, det tar vi med oss framåt nu.
 
Ni tycker ändå att det är värt att fortsätta investera de här pengarna?
– Exakt hur vi vill investera pengarna kommer att framgå av styrelsens propositionen, som jag inte vill föregå. Men vi har ett antal satsningar som vi vill genomföra. Vi ser svårigheter med att göra det ideellt. 

I propositionen kommer styrelsen att redogöra för flera projekt man vill genomföra, där personalkostnaderna kommer att omfatta ungefär 300 000 kronor. Enligt Fouad Youcefi rör det sig om "flera superintressanta projekt" för föreningens medlemmar.

– Men jag vill vara noggrann och ha ett gediget underlag innan vi lägger fram något för årsmötet. Vi har hörsammat revisorernas kritik från förra årsmötet om att vi kunnat samråda med dem inför den förra satsningen. Det har jag nu gjort, säger Fouad Youcefi.

Ambitionen är att propositionen ska komma så snart som möjligt, men allra senast fyra dagar före årsmötet. 

– Det är en ideell styrelse, av det skälet kan jag inte jobba hur snabbt som helst, men jag kämpar på med det utanför arbetstid.

Mikael Grill Pettersson menar också att styrelsen hade kunnat sondera åsikterna hos medlemmar innan man lagt förslaget, och kunnat föreslå olika vägar för FGJ att gå om föreningen har resurser att använda – att göra det billigare att åka på Gräv hade varit ett annat alternativ. 

Finns det en klyfta inom FGJ mellan de som vill ha en mer professionaliserad organisation och de som vill behålla det ideella?
– Det är inte nödvändigtvis en klyfta mellan en professionaliserad organisation eller inte – det kanske vore världens bästa idé att tillsätta en tjänst på 60 procent som kan avlasta styrelsen. Frågan är mer det principiella: om vår ordförande ska gå in i den avlönade rollen. Terje Carlsson är en utmärkt person på alla sätt, men det finns en risk i att styrelsen blir hans arbetsgivare samtidigt som han själv leder den, säger Mikael Grill Pettersson.

För uppslutningen på det extra årsmötet vore det också av betydelse att veta hur viktig frågan är för sittande styrelse, menar Grill Pettersson.

– Är det här en kabinettsfråga? Om det är det, avgår de nu eller senare om de inte får årsmötet med sig? Det har väldigt stor betydelse för medlemmarnas engagemang tror jag, och det kan slå åt olika håll.

Fouad Youcefi:

– Det här är en viktig fråga för styrelsen, men huruvida vi kan komma att avgå eller inte beroende på den här frågan är inget jag vill ta ställning till nu. Det här är något vi får utvärdera utefter hur det går. Vi ska inte ställa någon form av ultimatum till våra medlemmar om. Jag ser inte några skäl idag till att ifrågasätta medlemmarnas förtroende för oss.

Bråket i FGJ

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Hatad

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies