Gå direkt till textinnehållet

Sydöstrans artiklar – ett arbetsmiljöproblem

Medierapporteringen om misstänkt vanvård på ett vårdboende i Blekinge orsakade arbetsmiljöproblem för personalen, anser Arbetsmiljöverket.

Medierapporteringen om misstänkt vanvård på ett vårdboende i Blekinge orsakade arbetsmiljöproblem för personalen, anser Arbetsmiljöverket.

I augusti larmade en praktikant om missförhållanden på vårdboendet Mariegården i Svängsta. Hon vittnade i lokala medier i Blekinge om att personalen hotade, skrämde och trakasserade de boende, som är psykiskt funktionshindrade.

Bland annat ska personalen ha sprutat diskvatten på en omsorgstagare.

Den 3 oktober inspekterade Arbets­miljöverket Mariegården. Enligt arbetsmiljöinspektören Anna-Lisa Ternelius föranleddes besöket av ”främst alla skriverier om missförhållande avseende omvårdnaden av de boende, en beskrivning som ingen känner igen sig i.” I rapporten konstaterar hon: ”Den nu uppkomna situationen har inneburit att många känner sig ledsna.”

Anna-Lisa Ternelius är skeptisk till de beskrivningar av förhållandena på boendet som medierna gett.

– En praktikant som inte arbetat inom den typen av verksamhet ser inte att hjärtat finns med i samspelet och kan uppfatta personalens bemötande av de boende som kränkande. För den som kommer utifrån kan jargongen verka skrämmande, säger hon.

Är hjärtat med när man sprutar diskvatten på de boende?

– Det var fråga om en kvinna som inte åldrats normalt utan som i alla avseenden är som en liten flicka. Då får man bete sig mot henne efter det. Det är komplext. I vissa fall måste man ta till brösttoner, det går inte att bara gulla med. Det kan se värre ut än det är om man bortser från de boendes utvecklingsålder.

Ternelius tycker det var olyckligt att publiceringen skedde under valrörelsen då stämningen var upptrissad.

– Politikerna ville knipa poäng på det här. Jag tror att såväl politiker och journalister ångrar oöverlagda uttalanden, säger hon.

Den larmande praktikanten hade redan försommaren 2005 via sina lärare på Komvux försökt göra en Lex Sarah-anmälan om vanvård på Mariegården. När nästan ett år gått utan att något hänt vände hon sig i april 2006 till omsorgsledningen i Karlshamns kommun. Trots det fördes anmälan inte vidare och i augusti valde praktikanten att i medierna vittna om missförhållandena.

Flera insändarskribenter och politiker engagerade sig i fallet. Publiciteten fick länsstyrelsen att snabbt öppna ett tillsynsärende om boendet.

Omsorgsförvaltningens chefer erkände efter någon vecka att de gjort fel och att de borde ha gjort en Lex Sarah-anmälan så snart de fick höra om anklagelserna mot vårdboendet.

Länsstyrelsens utredning utmynnade i kritik mot omsorgsnämnden i Karlshamn för att minnesanteckningar i ärendet inte diarieförts och att ärendet inte registrerats och behandlats som ett Lex Sarah-ärende. Länsstyrelsen var också kritisk mot att Mariegårdens personal inte fått den utbildning om funktionshinder och beteendestörning som den länge begärt.

Vad gäller de konkreta anklagelserna om vanvård nöjde sig länsstyrelsen med att konstatera att ord stod mot ord.

Omsorgsförvaltningen ska senast den 1 januari 2007 redovisa för Arbets­miljöverket vad man gjort för att minska de negativa effekterna.

Om skriverierna är problemet – hur ska då arbetsgivaren hindra pressen från att skriva?

– Vi kan inte lägga oss i vad pressen skriver, säger Anna-Lisa Ternelius. Ni skriver vad ni har lust med och fyra plus fyra kan bli nio i tidningen. Men arbetsgivaren ska värna om sin personal och jag ska se till att både personalen och brukarna, de boende, mår bra. Det ska vara balans.

Enligt områdeschef Mona Persson kommer omsorgsförvaltningen i sitt svar till Arbetsmiljöverket att hänvisa till en redan utarbetad handlingsplan till följd av kritiken som framförts.

– Personalen ska få utbildning om autism och autismliknande tillstånd och handledning i vårdnadssituationer.

Sydöstrans ansvarige utgivare An­ders Hall tycker inte det är konstigt att personalen upplever skriverierna som obehagliga.

– Vi skriver om problem i samhället. Mariegårdens vårdtagare är en utsatt grupp och sker något med dem måste vi skriva. Om personalen upplever det som obehagligt får arbetsgivaren ta hand om symptomen, de kan inte göra något åt orsaken, att vi skriver.

hl@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos