Gå direkt till textinnehållet

Striden om presstödet hettar till

I morgon reser en regeringsdelegation till Bryssel för att förklara systemet för EU-kommissionen. Samtidigt pågår ett intensivt lobbyarbete. Centerpress lobbar för stödet – Bonnier emot. Bonnier träffade i går statssekreterare Ingrid Eiken.

I morgon reser en regeringsdelegation till Bryssel för att förklara systemet för EU-kommissionen. Samtidigt pågår ett intensivt lobbyarbete. Centerpress lobbar för stödet – Bonnier emot. Bonnier träffade i går statssekreterare Ingrid Eiken.

I förra veckan skickade Bonnier ABs informationsdirektör Erik Månsson ett brev till kulturdepartementet. Månsson är starkt kritisk till professor Karl Erik Gustafssons rapport om presstödet: inga synpunkter har inhämtats från tidningsföretag.

Enligt Månsson drar rapporten felaktiga slutsatser och han ville korrigera rapportens brister, före morgondagens EU-resa. Statssekreterare Ingrid Eiken fick ta emot, eftersom ministern Lena Adelsohn Liljeroth inte hade tid.

Annons Annons

– Kulturministern har en av landets mest fulltecknade kalendrar, säger departementssekreteraren Martin Persson.

Lobbyarbetet sätter ökad press på alliansregeringen. Riksdagsmannen Mats Johansson vill med moderaternas nya kulturpolitiska plattform minska stödet, vilket sägs ha upprört kulturministern. Folkpartiet vill snabbt avskaffa stödet, var centern och kristdemokraterna står är oklart.

Efter försäljningen av Center­tid­ningar AB trodde många att centerns intresse för presstödsfrågan svalnat, men Föreningen Centerpress lobbar nu för stödet. Där ingår Skånska Dagbladet, med 65,4 miljoner i årligt stöd, och 18 endagstidningar landet runt.

Totalt får tidningarna i Centerpress 105,52 miljoner kronor i presstöd varje år. Med Svenska Dagbladets 65,4 miljoner kronor och några andra borgerliga stödtidningar inräknade uppgår summan för det borgerliga blocket till 198,44 miljoner. De socialdemokratiska tidningarna får totalt 141,67 miljoner i presstöd. Det är i dag betydligt fler centertidningar än s-tidningar som hotas av indraget presstöd.

Nyligen uppvaktades regeringen av en delegation från Centerpress. Från regeringens sida deltog Jöran Hägglund, statssekreterare på näringsdepartementet och före detta centerpartistisk partisekreterare, samt departementssekreterare Ellen Hausel Heldahl.

– Några besked fick vi förstås inte. Men det blir intressant vilka frågor de ställer i Bryssel och vilka svar de får från EU-håll, säger Allan Pettersson, ordförande i Centerpress styrelse och även han före detta partisekreterare i centern.

Regeringsdelegationen ska träffa EU-kommissionens avdelning för konkurrens. Främst vill Sverige informera EU om presstödets marknadskonsekvenser och hela tio personer följer med till Bryssel.

– Jo, det blir mycket folk, säger departementssekreteraren Ellen Hausel Heldahl. Vi ser med stort allvar på det här och vill markera det mot EU. Frågan är helt öppen. Vi får dansa efter EUs pipa. Vårt huvudsyfte är att förklara det svenska presstödets grundförutsättningar – att det även handlar om ekonomiska aspekter.

När fattas beslutet om presstödets framtid?

– EU-kommissionen beslutar kanske i sommar. Om vi är missnöjda får vi överklaga, först till kommissionen igen, sedan till första instansrätten och sist kanske till Europadomstolen, säger Ellen Hausel Heldahl.

Fler avsnitt
Fler videos