Gå direkt till textinnehållet

SJF-enkät: Sämre villkor för vikarier

Ofta sätts vikariernas löner på ett schablonmässigt sätt.– Så ska det inte vara, alla löneskillnader måste motiveras, säger Ragnar Forsén, ombudsman på SJF.

Ofta sätts vikariernas löner på ett schablonmässigt sätt.

– Så ska det inte vara, alla löneskillnader måste motiveras, säger Ragnar Forsén, ombudsman på SJF.

I fjol gjorde SJF en enkät om vikariernas situation på en mängd redaktioner. Av de 74 SJF-klubbar som svarade uppgav varannan att schabloner tillämpas vid lönesättningen. Vanligast är att arbetsgivaren ger minimilönen (se artikel här intill).

Annons Annons

Det här strider mot kollektivavtalet mellan TU och SJF som slår fast att vikariernas löner ska sättas utifrån kompetens, erfarenhet med mera.

– Har en vikarie och en fast anställd lika kvalificerade arbetsuppgifter ska de ha samma lön, poängterar Ragnar Forsén.

Han råder vikarierna att kontakta SJF-klubben på arbetsplatsen och höra vilken lönenivå som är rimlig.

Vad gör en sommarvikarie som redan avtalat om en lön men som tycker att den är för dålig?

– Hör med klubben om den anser att du är missgynnad. Även om man ingått ett avtal kan man ta upp en ny diskussion med arbetsgivaren.

Ragnar Forsén uppmanar vikarierna att bevaka sina intressen, till exempel genom att kräva semesterlön, fast schema, övertidsersättning, ob och allt annat som är självklart för den fasta personalen.

Här är några siffror ur enkäten:

Enligt 90 procent av de SJF-klubbar som svarat har vikarierna samma arbetsuppgifter som den journalist de ersätter.

På fyra av tio redaktioner gäller olika villkor för vikarier och fast anställda. Det handlar om bland annat:

  • att vikarierna får sämre scheman (14 procent av redaktionerna)
  • att vikarierna ges arbetsuppgifter som är enklare och har lägre status (11 procent)
  • att vikarier förväntas eller väljer att arbeta övertid utan ersättning (6 procent).
Fler avsnitt
Fler videos