Gå direkt till textinnehållet

Sameradion får inte ta del av dokument

Kammarrätten går på Sametingets linje och nekar Sameradion att få ta del av två begärda handlingar från tinget.

  En reporter på Sameradion begärde att få tal del av Sametingets kulturpolitiska handlingsplan. Reportern ansåg att handlingarna var allmäna handlingar. Sametinget sade nej och reportern vände sig då till kammarrätten i Sundsvall.

"En handling som överlämnas från ett departement till en myndighet i konsultationssyfte kan inte anses ha expedierats och inte heller inkommen hos den mottagande myndigheten", står det i kammarrättens dom.

Handlingen anses därför inte allmän.

 

Fler avsnitt
Fler videos