Revisorerna kritiserar SJFs styrelsearvoden

9 september, 1999

FACKLIGT SJFs revisorer kritiserar förbundsstyrelsen för att inte ha skapat en enhetlig policy rörande ledamöternas så kallade förrättningsarvoden.

FACKLIGT SJFs revisorer kritiserar förbundsstyrelsen för att inte ha skapat en enhetlig policy rörande ledamöternas så kallade förrättningsarvoden. Vid kongressen förra året antogs ett nytt system där arvodet enbart skulle kunna kvitteras ut av styrelseledamöter i samband med löneavdrag från ordinarie tjänst. Tidigare hade man möjlighet att få dubbla arvoden.

Revisorerna har nu granskat arvodena under maj månad. Två ledamöter som arbetar fackligt på heltid har tagit ut arvoden trots att de inte fått några löneavdrag.

De två motiverar sitt agerande med att de har oreglerad arbetstid, och fått utföra fackligt arbete på annan tid, såsom kvällar och helger. ”Vi kan ha förståelse för de förklaringar som getts, men tillämpningen borde ha diskuterats i styrelsen tidigare”, skriver revisorerna i brevet till FS.

– Förbundsstyrelsen ska tolka de stadgar som antas av kongressen fram tills nästa kongress.

– Det har inte skett här. I stället har enskilda ledamöter gjort individuella tolkningar, säger revisor Charli Nilsson.

Han vill inte gå så långt som att klandra de enskilda ledamöterna men säger att han är ”förvånad” över deras handlande, liksom att han är ”besviken” över att två ledamöter trots påminnelser inte svarat på revisorernas frågor rörande lön och fackliga arvoden.

– Om något fel begåtts är det förbundsstyrelsen som får stå tills svars inför nästa kongress, menar han.

SJFs ordförande Håkan Carlson säger att man skyndsamt ska ta upp saken inom FS för att bringa klarhet i hur reglerna om förrättningsarvoden ska tolkas.

– Vi har inte blivit uppmärksammade på att detta skulle vara ett problem. Var och en har haft sin egen uppfattning om hur man ska tolka beslutet. Ledamöter har olika anställningsförhållanden sinsemellan, vilket komplicerar saken ytterligare. Men nu ska vi snabbt reda ut det här, hävdar han.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Årets groda 2021

Alla gör fel ibland. Men en del fel är roligare än andra. Nu kan du rösta på vilken som var 2021 års roligaste groda. Sista dag för att rösta är den 14 februari. Rösta här.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet




Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies