Gå direkt till textinnehållet

S kritiserar mediestödsförslaget – ”många farhågor”

Socialdemokraterna vill se flera förändringar i förslaget till nytt mediestöd – och har skickat in en motion inför riksdagens beslut i frågan. Men partiet vill inte uppge om man tänker rösta nej till mediestödet om man inte får sin vilja igenom. 

Det ser ut att bli en politisk debatt kring utformningen av det nya mediestödet, som ska vara på plats senast den 1 januari. 

– Vi ser många farhågor med det nya mediestödsystemet och det är svårt att överblicka vilka konsekvenser som det här förslaget kommer att få, sa Ida Karkiainen (S) ordförande i riksdagens konstitutionsutskott, vid en pressträff under torsdagen. 

Socialdemokraterna, som hade regeringsmakten när den så kallade Svegfors-utredningen som ligger till grund för förslaget genomfördes, har lämnat in en motion till riksdagen med flera förslag på ändringar i förslaget som regeringen lagt fram. 

Annons Annons

På pressträffen, där även partiets kulturpolitiska talesperson Lawen Redar deltog, lyftes särskilt frågan om svårigheter att starta nya tidningar fram som en farhåga med det nya systemet. 

– Man kan behöva bära egna kostnader i upp till ett år innan man får besked om man får stöd. Det är en väldigt hög tröskel för att kunna starta nya tidningar. Vi vill se lägre trösklar kring det här och jag hoppas att regeringen är villig att diskutera det med oss.  

I sin motion skriver S att de anser att det vore rimligt att det finns en möjlighet att få retroaktivt stöd för nya medier, för att underlätta nyetablering. 

Vidare menar S att det i regeringens förslag saknas en skrivelse från Svegfors-utredningen om att endast medier som är i behov av stöd ska kunna få det. Alltså att tidningar som går med vinst inte ska få stöd. Den paragrafen vill S ha tillbaka i förslaget. 

– Det ska vara de som behöver stödet mest som ska få stöd, sa Ida Karkiainen vid pressträffen. 

S lyfter också fram en fråga som blivit hett omdebatterad sedan regeringen presenterade sitt förslag. Den om huruvida nationella tidningar med olika politisk inriktning ska kunna få stöd. 

– Det är en stor risk med det här förslaget att man börjar prioritera mellan mediemångfald och journalistik i hela landet. Vi menar att det inte ska finnas en sådan motsättning, sa Ida Karkiainen. 

Socialdemokraterna vill också att det införs en kontrollstation efter två år, istället för fem som i det liggande förslaget. Då ska man kontrollera hur förslaget har slagit ut. 

Motionen ska nu beredas av riksdagen. Debatt i konstitutionsutskottet ska hållas den 15 november, och då ska också ett förslag till beslut i riksdagen klubbas. 

Journalisten söker kulturminister Parisa Liljestrand (M) för att fråga om hon är öppen att kompromissa om förslaget, men har inte fått något svar. 

I en skriftlig kommentar skriver Ida Karkiainen att hon i dagsläget inte vill säga hur partiet kommer att agera om regeringen inte vill kompromissa med sitt förslag. 

”Historiskt sett har mediestödet varit en viktig politisk fråga för många partier, där vi sett ett värde i att vara överens brett över blockgränserna. Vi hoppas att vi kan ha en god dialog med regeringen och se till att frågetecknen rätas ut och att vi i konstruktiv anda ser till att förslaget blir så bra som möjligt”, skriver hon. 

Fler avsnitt
Fler videos