Gå direkt till textinnehållet

Regler för gåvor och mutor

Var går gränsen mellan muta och tillåten gåva? Nyligen presenterade Institutet mot mutor (IMM) några vägledande regler för främst näringslivet.

Var går gränsen mellan muta och tillåten gåva? Nyligen presenterade Institutet mot mutor (IMM) några vägledande regler för främst näringslivet.

För privata företag, där de flesta journalister är anställda, har det hittills saknats klara riktlinjer.

IMM har nu listat en rad förmåner som är OK att erbjuda eller ta emot i tjänsten, bland annat:

• Enklare arbetsmåltider.

• Måttfulla födelsedagsuppvaktningar.

• Mindre varuprover.

Förmåner som under inga förhållanden får förekomma är:

• Penninggåvor.

• Inköpsrabatter, bonusarrangemang etc som är av dold karaktär, det vill säga som inte har godkänts av arbetsgivaren.

• Förfogande över fordon eller bostad för privat bruk.

• Helt eller delvis betalda nöjesresor.

En rad omständigheter avgör huruvida det är fråga om muta, till exempel om den som erbjuds förmånen har integritetskänsliga arbetsuppgifter.

Att journalister åker på pressresor som betalas av företag kan vara tillåtet om erbjudandet riktas till arbetsgivaren och om han eller hon väljer ut deltagarna. Dessutom ska informationsmomentet vara helt dominerande.

Representationsmåltider, även av hög klass, är godkända om det handlar om enstaka inbjudningar och om de inte riktar sig alltför ofta till en och samma anställd.

IMM har inte fastställt några beloppsgränser men Högsta domstolen har i en dom bedömt en gåva på 300 kronor som muta.

Fler avsnitt
Fler videos