Gå direkt till textinnehållet

Regeringen ser över myndigheters opinionsbildning

Statliga tidningar hotas när regeringen omprövar myndigheters opinionsbildande och konkurrensutsatta verksamheter. Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell hänvisar i direktiven till Kom­mittén för översyn av den statliga förvaltningen till de slutsatser som Demokratiutredningen 2000 drog i sitt betänkande.

Statliga tidningar hotas när regeringen omprövar myndigheters opinionsbildande och konkurrensutsatta verksamheter. Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell hänvisar i direktiven till Kom­mittén för översyn av den statliga förvaltningen till de slutsatser som Demokratiutredningen 2000 drog i sitt betänkande.

Där sägs att man ser ”med oro hur myndigheter allt oftare uppträder som opinionsbildare utifrån ett snävt verksamhetsintresse”.

– Bakgrunden är vad den borgerliga alliansen framförde under valrörelsen, bland annat att myndigheter inte koncentrerar sig på kärnverksamheten utan ägnar sig för mycket åt opinionsbildning, säger Lars Söderström, tjänsteman på finansdepartementet.

Förändringar inom myndighetspressen har redan genomförts eller planeras. Konsumentverkets tidning Råd & Rön och Arbetsmiljöverkets tidning Arbetarskydd såldes i fjol. Naturvårdsverket överväger att sälja tidningen Miljöaktuellt till externa intressenter Folkhälsoinstitutets tidning Glöd kommer troligen ut med sitt sista nummer i april.

hl@journalisten.se

Fler videos
Fler avsnitt