Gå direkt till textinnehållet

PON klandrar Mora Tidning och DD för ofattbar publicitetsskada

Mora Tidning och Dala-Demokraten kritiseras mycket hårt av Pressombudsmannen och Pressens Opinionsnämnd. Även Länstidningen Östersund, Södermanlands Nyheter, kattidningen Ryska posten och tidningen Anhörig har klandrats av PON.

Mora Tidning och Dala-Demokraten kritiseras mycket hårt av Pressombudsmannen och Pressens Opinionsnämnd. Även Länstidningen Östersund, Södermanlands Nyheter, kattidningen Ryska posten och tidningen Anhörig har klandrats av PON.

Mora Tidning anses av PON ha grovt brutit mot publicistisk sed för att ha publicerat uppgifter om en flicka vars far dömts för sexuellt ofredande. Artikeln innehöll bland annat uppgifter ur flickans dagbok. Enligt Olle Stenholm har flickan och familjen drabbats av en “närmast ofattbar publicitetsskada”. Han bedömer publiceringen som ett “allvarligt brott mot god publicistisk sed”. Tidningen har medgivit att “en del formuleringar var olyckliga”, men att en “långtgående anonymisering skett”.

Dala-Demokraten skrev också mycket detaljerat om rättegången mot mannen och kritiseras i precis lika hårda ordalag av PO/PON. Tidningen har i ett svar till PO konstaterat att “det finns ingen ursäkt för den publicering som skett”

Pressens opinionsnämnd klandrar också tidningen Ryska posten, medlemstidning för dem som äger katter av rasen Russian Blue, för att i en artikel om en medlem som begärts uteslutning på grund av trakasserier och hot.. Den omskrivne medlemmen anmälde artikeln, där han var namngiven, för att innehållande kränkande och nedsättande omdömen. PO kritiserar inte namnpubliceringen och skriver att tonläget i en medlemstidning kan vara skarpt. Han anser dock att artikeln innehöll obestyrkta brottsanklagelser, vilket tidningen bör klandras för. PON gick på POs linje och klandrar tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Tidningen Anhörig, som ges ut av Föräldraföreningen mot Narkotika, klandras för att ha orsakat en person en oförsvarlig publicitetsskada, med detaljerade uppgifter om personens missbruk. Personen var namngiven med förnamn. POn klandrar tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Länstidningen Östersund klandras även den av PON för att ha brutit mot god publicistisk sed i artiklar i somras om en försvunnen 14-åring. Enligt PO och PON innehöll artiklarna alltför många integritetskänsliga uppgifter.

Södermanlands Nyheterklandras av PON för att ha brutit mot god publicistisk sed i en artikel om att kommunalrådet i en angiven kommun “tackat ja till mutor”. Genom publiceringen har Sn “grundlöst tagit ställning i en skuldfråga och därmed brutit mot en av de grundläggande pressetiska reglerna”.

mj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos