Gå direkt till textinnehållet

Pandemin fick äldre att digitaliseras

När pandemin slog till vände sig nyhetshungriga svenskar framför allt till public service-mediernas och TV4s sajter. Kvällstidningarna tappade tvärtom digitala användare.

Det slås fast i en en ny rapport skriven av docent Ulrika Andersson, JMG/SOM-institutet, på uppdrag av Myndigheten för press, radio och tv.

Rapporten bekräftar en ökad nyhetskonsumtion under coronapandemin, närmare bestämt april till juni 2020. Fler svenskar tog del av de nationella nyhetssändningarna i radio och tv och läste morgontidningarnas nyhetssajter.

Störst ökning stod SVTs, TV4s och SRs sajter för, där användning ökade från 30 procent av svenskarna under 2019 till 57 procent under våren och försommaren 2020. Den regelbundna användningen av morgontidningarnas nyhetssajter ökade också, och bland unga under 30 fördubblades även papperstidningsläsandet.

Annons Annons

Däremot minskade andelen regelbundna användare på kvällstidningssajterna och kvällstidningarnas nyheter i sociala medier  under april till juni. Sajttappet var störst bland användare mellan 16 och 49 år, upp till sju procentenheter.

– Det är lite svårt att svara på vad den förändringen beror på. Vi ser också att kvällstidningarna och lokala morgontidningar tappar i förtroende, fast man använder dem, säger Ulrika Andersson.

En del av förklaringen menar hon är att många oavsett ålder valt att under krisen rikta sig till de traditionella tv-aktörerna, TV4 och SVT.

– Det har varit en otrolig samling kring de direktsända myndighetsträffarna och pressträffarna under våren. Här finns ett enormt uppsving för SVT.

Ulrika Andersson tycker att det mest spännande i undersökningsresultaten är den kraftiga uppgången i användningen av SVT, SR och TV4s nyhetssajter, speciellt i de äldre åldersgrupperna där användningen dubblerats.

– Och en stor andel av de äldre har tagit del av alla tre sajterna, plus de tablåsända nyhetssändningarna. De har verkligen konsumerat nyheter, vilket är förståeligt, det har funnits ett stort behov av att få information.

Krävdes det en pandemi för att digitalisera de äldre?
– Ja, pandemin har hjälpt till i de äldres digitaliseringsprocess. Vi vet förstås inte om det kommer att hålla i sig, men jag tror faktiskt det, eftersom det pågått så pass länge nu.

Och motsatt har pandemin fått yngre att börja läsa papperstidningar?
– Ja, om än från väldigt låg nivå. Hösten 2019 läste sex procent av de under 30 år morgontidningar minst tre gånger i veckan. Våren 2020 var det tolv procent, säger Ulrika Andersson.

Rapporten från MPRT tar också upp generella trender i nyhetskonsumtionen.Några resultat:

  • Andelen svenskar som tar del av morgontidningar på papper respektive digitalt var 2019 för första gången på samma nivå. Det främsta skälet till det att papperstidningsläsningen gått ned så kraftigt.
  • Äldre konsumerar betydligt mer nyheter än unga, och unga föredrar digitala kanaler framför papperstidningar och tablåsänd tv/radio. Samtidigt har det digitala generationsgapet minskat något eftersom den äldre delen av befolkningen blivit allt mer digitala.
  • Befolkningens digitala nyhetskonsumtion har nått en platå; ökningstakten gällande hur många svenskar som tar del av nyheter via sociala medier har minskat.
Fler avsnitt
Fler videos