Gå direkt till textinnehållet

Oskarshamns-reportage frias

Uppdrag gransknings uppföljning av reportaget om omhändertagandet av barn i Oskarshamns kritiseras på vissa punkter, men frias ändå, av Granskningsnämnden för radio och TV.

Uppdrag gransknings uppföljning av reportaget om omhändertagandet av barn i Oskarshamns kritiseras på vissa punkter, men frias ändå, av Granskningsnämnden för radio och TV.

I Uppdrag granskning den 25 mars gjordes en uppföljning av programmets tidigare reportage om omhändertagande av barn i Oskarshamns kommun. I inslaget sade programledaren att socialtjänsten i Oskarshamn “gjort en helomvändning”. Detta anmäldes av tre personer, som hävdar att programmet felaktigt antytt att socialtjänsten ändrat inställning.

Nämnden håller med om att uttalandet till viss del är missvisande, men anser inte att sakfelet är av sådan betydelse att inslaget strider mot kravet på saklighet. Även ett annat “smärre sakfel” noteras av nämnden, men den anser inte heller att det är av så allvarlig natur att inslaget ska fällas.

Annons Annons

Ytterligare ett reportage av Uppdrag Granskning behandlades av Granskningsnämnden vid dess senaste möte. Det gällde ett program om den svenska regeringens hållning i Mellanötsernskonflikten. Tolv personer hade anmält inslaget som partiskt och osakligt, men en enig nämnd friade programmet och ansåg inte att det, trots ett marginellt sakfel, varken kan klassas som partiskt eller osakligt.

Ett inslag i Aktuellt fälldes däremot av Granskningsnämnden, för osaklighet. Det gällde ett inslag om världshandelsorganisationen WTO. I påannonsen för inslaget hävdades att de fattigaste länderna drabbades hårt av WTOs nya regler för världshandeln. Inslaget gav, enligt nämnden, en bild av att WTO-reglerna bland annat var orsaken till privatiseringen av vattendistributionen i Senegal, vilket var vilseledande och osakligt.

Även Dokument inifrån fälldes av nämnden, för ett inslag om läkemedlet Genotropin. Inslaget anmäldes för partiskhet och osaklighet av Pharmacia, som tillverkar tillväxthormonet Genotropin. Företagt hävdade att det i programmet lämnades uppgifter som var oriktiga och att Pharmacia inte beretts tillfälle till bemötande gällande all den kritik som framfördes. Nämnden gick på anmälarens linje och fällde programmet för partiskhet.

mj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos