Gå direkt till textinnehållet

Ordfront Magasin: ”Uppsägningarna är politiskt motiverade”

En och en halv tjänst ska bort från Ordfront Magasin. Nedskärningarna är politiskt grundade hävdar två i redaktionen. Beskedet kom strax efter striden om ett reportage i tidskriften som alltför okritiskt förmedlat en bild av att serbernas skuld för krigsförbrytelser under Balkankriget överdrivits i västmedier.

En och en halv tjänst ska bort från Ordfront Magasin. Nedskärningarna är politiskt grundade hävdar två i redaktionen.

Föreningen Ordfront är ekonomiskt pressad och ska minska med fem tjänster, varav 1,5 på tidningen. Beskedet kom strax efter striden som följde efter att Ordfront Magasin kritiserats för ett reportage som alltför okritiskt förmedlat en bild av att serbernas skuld för krigsförbrytelser under Balkankriget överdrivits i västmedier. Efter en DN-artikel och en offentlig räfst om historierevisionism bad chefredaktören Leif Ericsson om ursäkt i senaste numret av Ordfront Magasin. Artikelförfattaren och redaktionschefen Björn Eklund backade dock inte från reportaget, och i ett internt brev hävdar han att nedskärningarna har politisk grund: ”Ordfronts ledning tycks alltså vara på väg att fullborda det arbete som Maciej Zaremba påbörjade, att slå ihjäl den enhet inom Ordfront som spelar en så viktig politisk roll i svensk samhällsdebatt”.

– Under produktionen av senaste numret fick jag inte ens förtroendet att redigera brevsidan, berättar Björn Eklund som får stöd av sin redaktionskollega Kerstin Gustafsson:

– I grunden är det en politisk konflikt, där Björn har utmanat chefredaktören.

bryt

Målsättningen med nedskärningarna är att förändra tidningens inriktning.

Föreningens ordförande Christina Hagnér nekar till att uppsägningarna har politisk bakgrund:

– Uppsägningarna har inget med Balkandebatten att göra, utan handlar helt om föreningens sämre ekonomi. De gäller ju inte bara tidningen utan även andra delar av Ordfront.

Enligt Gustafsson har ledningen kört över skyddsombudets krav på förhandlingar om konsekvensbeskrivning av nedskärningarna. Hon själv och redaktören Joar Tiberg har fått besked om att deras tjänster ska bort.

– Fackklubben har lagt sig platt för ledningen, säger hon.

bryt

Klubbordföranden Lasse Lindström bestrider detta:

– Det stämmer inte. Vi har drivit frågan och ett färdigt dokument med en konsekvensanalys har lämnats in till ledningen, säger han.

Ordfronts ekonomichef Tord Olsson betonar också att ingen är uppsagd än:

– Någon uppsägning kan inte ske innan MBL-förhandlingar genomförts, och det finns turordningslistor att ta hänsyn till. Däremot kommer de här tjänsterna antingen att tas bort eller omdisponeras, säger han.

På redaktionen menar man att tidningen gradvis har snöpts och att nedskärningarna drabbar tidningen oproportionerligt hårt:

– Senast numret av Ordfront magasin visar tydligt Leif Ericssons syn på redaktionellt arbete – bara en uppfattning i Balkanfrågan får komma fram, säger Kerstin Gustafsson.

Björn Eklund anser att hans omdiskuterade Balkanreportage var ett bra jobb, även om han ångrar att han inte garderade sig bättre.

Men om ni fick en artikel om att massmorden i Auschwitz är extremt överdrivna, skulle ni kunna publicera den?

– Den jämförelsen är oerhört grov och orättvis. Det handlar inte om det, säger Kerstin Gustafsson.

Men om jag nu ställer denna grova, orättvisa fråga, vilket blir svaret?

– Alltså, det är klart att vi inte har någon skyldighet att publicera åsikter bara för att de är avvikande. Men vi har inte förnekat brutaliteten på Balkan, och vi har tillskrivits saker som jag aldrig skrivit. Det har skett ett mediedrev i Jugoslavienfrågan med utgångspunkt från DNs och Zarembas perspektiv, säger Björn Eklund.

Med den förtroendebrist som finns mellan dig och chefredaktören, varför arbetar du kvar?

– Ordfront är en så viktig tidning och jag har varit drivande för att bygga upp den. Vi har härbärgerat en både liberal och vänsterpräglad tradition. Den kampen vill jag inte ge upp, betonar han.

pf@journalisten.se

Fotnot: Leif Ericsson är i Indien och har inte kunnat nås för en kommentar.

Fler avsnitt
Fler videos