Gå direkt till textinnehållet

Olika anställningsregler på SR

I dag startar Journalistförbundet en kampanj för att värva nya medlemmar, särskilt bland unga och vikarier. Men just unga journalister på Sveriges Radio ifrågasätter om facket kan hjälpa dem att få tryggare jobb.

I dag startar Journalistförbundet en kampanj för att värva nya medlemmar, särskilt bland unga och vikarier. Men just unga journalister på Sveriges Radio ifrågasätter om facket kan hjälpa dem att få tryggare jobb.

En projektanställd medlem i Journalistförbundet blir utlasad från SR efter två år. Projektanställda som inte är med i förbundet kan skriva ett annat slags kontrakt, till exempel mångfaldskontrakt, och vara kvar i tre år.

– Ja, det är märkligt, jag vet inte varför delar av företaget väljer att driva olika linjer. Klubben har fört det på tal och undrar hur de resonerar, säger Ola Gäverth, ordförande i journalistklubben på SR.

Många påpekar att fackets krav på inlasning efter två år i praktiken innebär att man åker ut när de två åren gått.

bryt

Ola Gäverth påminner om att grunden för projektanställning från början inte var att få folk tillsvidareanställda utan att ge dem med lösare anställningsformer, till exempel frilansar, möjlighet att stanna längre på en redaktion.

– Men många har sett det som en väg in i företaget och jag förstår att de blir besvikna då avtalet följs. Frågan är komplex. En del som vill ta bort projektanställningsavtalet är samtidigt emot att SR har så många fast anställda som inte flyttar på sig. Ett annat problem är att det utbildas för många journalister i dag. Nyutexaminerade journalister har svårt att hitta jobb och vandrar från ställe till ställe. Jag förstår att de blir desillusionerade.

Unga journalister som åkt ut efter två år börjar i stället frilansa och anser sig inte längre ha nytta av facket.

Ola Gäverth anser att projektanställda ändå ska vara kvar i förbundet.

– De unga behövs i förbundet för att driva sina frågor. Vi är ett yrkesförbund som driver yrkesfrågor och där måste väl alla känna sig engagerade. Vi stöttar i avtalsskrivningar och ger folk som drabbas råd och stöd.

Det handlar i grunden om solidaritet, anser Ola Gäverth.

bryt

– Frilans Riks är en stark röst inom Journalistförbundet. SR-klubben har flera samarbetsprojekt på gång för att vi tillsammans ska hitta lösningar på problem som kan drabba frilansar, till exempel att SR inte följer frilansavtalet mellan företaget och Journalistförbundet. Struntar man i att vara med får vi inte heller någon kraft att påverka.

– Facket är en förening och föreningen blir vad medlemmarna gör den till, säger Ola Gäverth.

hl@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos