Gå direkt till textinnehållet

Oenighet om arbetstider på UNT

De centrala förhandlingarna om förlängd arbetstid på Upsala Nya Tidning mellan Journalistförbundet och Medieföretagen har avslutats i oenighet. – Vi har klargjort hur vi anser att de får schemalägga, de har anmält att de har en annan uppfattning, säger Journalistförbundets förhandlare Ragnar Forsén.

Oenigheten i arbetstidsfrågan gäller två punkter, enligt UNTs klubbordförande Karolina Tolstav.

– Dels anser vi att arbetsgivaren gör sig skyldig till kontraktsbrott om man lägger ut ett schema som är i strid med de kontrakt man tecknat med medarbetarna [om 37,5 h veckoarbetstid]. Dels är vi oeniga med arbetsgivaren om vad som ingår i arbetsmiljöpotten från 1981 och vem som ska omfattas av den.

Enligt Karolina Tolstav har arbetsgivaren anmält att de tänker lägga ut nya scheman med nya arbetstider som de vill ska börja gälla vid årsskiftet.

Det var i januari som UNTs ledning meddelade att den avsåg att säga upp alla lokala arbetstidsavtal på tidningen. Det innebär bland annat att öka medarbetarnas arbetstid från 37,5 timmar i veckan till det centrala avtalets 40 timmar, utan lönehöjning.

Centrala förhandlingar inleddes i april och väntas pågå länge än. UNT-klubben, som hela tiden motsatt sig uppsägningen av de lokala avtalen, svarade med att kräva företaget på skadestånd för tretton fall av kollektivavtalsbrott och brott mot MBL.

Fler avsnitt
Fler videos