Gå direkt till textinnehållet

Ny tidning tidigareläggs?

Redan den 26 augusti ska det första numret av den tidningen som ska ersätta Kommun-Aktuellt och Landstingsvärlden komma ut. Det föreslår Kommun-Aktuellts chefredaktör Lena Hörngren, som är frikopplad från sin tjänst för att utreda en sammanslagning av de två tidningarna.

Redan den 26 augusti ska det första numret av den tidningen som ska ersätta Kommun-Aktuellt och Landstingsvärlden komma ut. Det föreslår Kommun-Aktuellts chefredaktör Lena Hörngren, som är frikopplad från sin tjänst för att utreda en sammanslagning av de två tidningarna.

Tidigare var det planerat att tidningen, som ännu inte har något namn, skulle komma ut i januari 2005.

Lena Hörngren säger att det skulle vara en fördel om tidningen kunde ges ut i god tid innan kanslierna för Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet slås samman vid årsskiftet. Själva förbunden slås ihop först 2007.

– En stor del av förnyelsen sker vid årsskiftet. Om de som ska prenumerera inte har sett den nya tidningen finns det stora risker att de väntar. Börjar vi ge ut den i augusti har de förhoppningsvis tid på sig att se hur bra tidningen är, säger Lena Hörngren.

På Kommun-Aktuellt och Landstingsvärlden arbetar i dag 30 journalister: 10 på Landstingsvärlden och 20 på Kommun-Aktuellt. Antalet anställda på de två tidningarna är sammanlagt 38.

– För att göra en veckotidning behövs man vara mellan 20-25 personer. Hur bemanningen ska se ut vet jag ännu inte, säger Lena Hörngren.

På Kommun-Aktuellt och Landstingsvärlden inser man att det kan bli personalminskningar.

– Vad vi hoppas på är att man kan lösa detta med avtalspensioner. Men vi är medvetna om att det kanske inte räcker, säger Gunilla Thelander, journalistklubbens ordförande på Kommun-Aktuellt och tillägger att en tidning med 20-25 anställda är ett förlag och det är mycket som återstår innan beslut fattas.

Hans Perkiö, journalistklubbens ordförande på Landstingsvärlden, påpekar att journalisterna på tidningarna är anställda av respektive förbund, inte tidningarna. Turordning vid uppsägning skulle alltså gälla hela förbundet.

– Vi på tidningarna kan eventuellt bli omplacerade inom det nya förbund som bildas, säger Hans Perkiö.

Inga MBL-förhandlingar har inletts. I dag hålls ett informationsmöte på de två tidningarna som handlar om förslaget att tidigarelägga introduktionen av den nya tidningen.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos