Gå direkt till textinnehållet

NSD fälls av opinionsnämnden

En företagsledare som utpekades som miljonsvindlare i Norrländska Socialdemokraten anmälde tidningen – och fick gehör för sin kritik. Pressens opinionsnämnd klandrar tidningen för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

En företagsledare som utpekades som miljonsvindlare i Norrländska Socialdemokraten anmälde tidningen – och fick gehör för sin kritik. Pressens opinionsnämnd klandrar tidningen för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

Det var i första hand förstasidesrubriken “Miljonsvindel” som var problemet när NSD skrev om företaget som inte betalt in pensionspengar. I sin korrespondens med Allmänhetens pressombudsman har NSD medgivit att ordvalet “inte var så bra”, då det “inte handlade om svindel”.

Företagaren anmälde tidningen och hävdade att uppgifterna var osanna och kränkande. PO konstaterade i sitt utlåtande att det inte funnits grund för att hävda att företagaren svindlat eller begått bedrägeribrott och att tidningen därmed tillfogat företagaren en oacceptabel publicitetsskada. Även Pressens Opinionsnämnd konstaterar att “det ogrundade påståendet om brott kom att bilda utgångspunkt för en omfattande serie artiklar om uppgivna missförhållanden i företaget”. Tidningen har därför, enligt PON, åsidosatt god publicistisk sed.

Annons Annons

mj@journalisten.se

Fler videos
Fler avsnitt