Gå direkt till textinnehållet

Norrländskt ägarbyte väcker oro

Mediekoncernen Norrköpings Tidningar, som äger Norrbottens-Kuriren, är på väg att köpa 49 procent av aktierna i Norrländska Socialdemokraten, NSD. Säljare är det norska företaget Edda Media. Affären oroar Norrbottens journalistdistrikt eftersom det skulle innebära att NSD och Norrbottens-Kuriren får samma ägare.

Mediekoncernen Norrköpings Tidningar, som äger Norrbottens-Kuriren, är på väg att köpa 49 procent av aktierna i Norrländska Socialdemokraten, NSD. Säljare är det norska företaget Edda Media. Affären oroar Norrbottens journalistdistrikt eftersom det skulle innebära att NSD och Norrbottens-Kuriren får samma ägare.

– Frågan är hur långt en eventuell samordning går. Risken finns att tidningarna förlorar sina identiteter om de har samma texter och bilder – varför ska läsarna då ha behov av båda tidningarna? Det är även en viktig fråga ur demokratisynpunkt eftersom en samordning innebär färre perspektiv på samma nyhetshändelser, säger Anna Torgnysdotter, ordförande i Norrbottens journalistdistrikt.

Norrbottens journalistdistrikt uppmanar nu majoritetsägarna i NSD – arbetarrörelsens ägarbolag Valrossen och Piteå-Tidningen – att utnyttja sin hembudsrätt och ta över ägarskapet. I mitten av juni ska de två delägarna träffas för att diskutera ett eventuellt bud.

Annons Annons

– Vi ska pröva om ett hembud är möjligt, men vi har ännu inte fattat något beslut, säger Lars V Granberg, styrelseordförande för Piteå-Tidningen.

ms@journalisten.se

Fler videos
Fler avsnitt