Gå direkt till textinnehållet

Mp-politiker: Låt Reinfeldt, inte Bildt, hantera Etiopien

I en motion till riksdagen skriver tio miljöpartistiska riksdagsledamöter att fallet med de fängslade journalisterna kanske bör hanteras av Fredrik Reinfeldt snarare än av Carl Bildt. Enligt motionen är Bildt heller inte inblandad i ärendet.

De tio miljöpartisterna, bland dem den utrikespolitiska talespersonen Bodil Ceballos, vill att riksdagen ska tillkännage för regeringen att den bör använda alla tillgängliga påtryckningsmedel – nationella, EU, FN – för att få Dawit Isaak, Martin Schibbye och Johan Persson som sitter fängslade på Afrikas horn frigivna.

De vill också att riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att använda "alla internationella kontakter", inklusive USA, för att få Persson och Schibbye fria innan rättegången den 18 oktober.

Motionärerna skriver att Carl Bildt "som i allra högst grad varit involverad i Lundin Petroleums förehavanden" enligt UD inte är inblandad i ärendet:

"Om det beror på kopplingen till Lundin Petroleum eller något annat är svårt att svara på. Kanske ska frågan istället hanteras av statsministern för att ge den större tyngd och för att undvika spekulationer huruvida utrikesministern gör allt han kan eller ej."

Fler avsnitt
Fler videos