Gå direkt till textinnehållet

Mix Megapol får böta för reklaminslag

Radiostationen Mix Megapol bröt mot sponsringsreglerna i Radio- och TV-lagen. Ägarbolaget SBS Radio åläggs att betala särskild avgift på 120 000 kronor enligt en dom i kammarrätten.

Mix Megapol har tidigare fällts i Granskningsnämnden för radio och TV, GRN, och i länsrätten, för överträdelserna som skedde i sändningar den 15 mars 2007.

En sändning får bara sponsras om den utgör ett eget program. Vid bedömningen om en sändning är ett program ska man ta hänsyn till omständigheter som eget namn, egen vinjett, särskild programledare, eget tema, särskild sändningstid och längd.

GRN kom fram till att det fällda inslaget Tyck till!, som var 35 sekunder långt inte kan betraktas som ett särskilt program som får omges av sponsringsmeddelanden. Sändningen hade visserligen egen vinjett och egen presentatör, men dess tema var inte så tydligt att sändningen skilde sig klart från omkringliggande sändningar.

Annons Annons

Kammarrätten delar GRNs och länsrättens uppfattning.

Fler avsnitt
Fler videos