Klart: Medlemmarna får rösta om Las-överenskommelsen

6 oktober, 2021

Journalistkongressen 2021 Ombudet Stephen Lindholm yrkar under Journalistkongressen att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att genomföra en medlemsomröstning om Las-överenskommelsen. Förbundsstyrelsen ställer sig bakom förslaget. UPPDATERING: Kongressen har beslutat att bifalla Lindholms förslag.

Journalistkongressens mest brännande fråga, om förbundsstyrelsens beslut att säga ja till Las-överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv förra året, ser ut att kunna få en oväntad lösning.

I flera motioner yrkades att förbundet ska lämna överenskommelsen. Förbundsstyrelsen yrkade avslag på motionerna, bland annat eftersom förbundsstyrelsen anser att det är oklart om Journalistförbundet kommer att kunna vara kvar i PTK om förbundet inte antar överenskommelsen. Utan medlemskap i PTK skulle konsekvenserna blir oöverskådliga rörande exempelvis omställningsavtalet, utvecklingsavtalet och ITP-avtalet.

Tonläget i svekdebatten under eftermiddagen var bitvis högt. Jan Spångberg, ordförande i Expressens journalistklubb och ombud för Dagspress, anklagade förbundsstyrelsen för att komma med osakliga påståenden rörande vad Las-överenskommelsen innehåller.

Ombudet Stephen Lindholm yrkade att kongressen ska besluta att uppdra till förbundsstyrelsen att arrangera en medlemsomröstning i Journalistförbundet om Las-överenskommelsen, som blir beslutande om minst 50 procent av de yrkesaktiva medlemmarna deltar och rådgivande i annat fall.

Förbundsstyrelsen ställde sig i slutskedet av debatten bakom Stephen Lindholms förslag.

Uppdatering: Efter ett komplext omröstningsförfarande sent på onsdagseftermiddagen beslutade kongressen att bifalla Stephen Lindholms yrkande, med röstsiffrorna 87 ja och 10 nej. Fem ombud avstod från att rösta och två röstade inte alls.

Det innebär att det kommer att bli medlemsomröstning om Journalistförbundet ska skriva på det nya huvudavtalet i sommar och att alla medlemmar kommer att få säga sin mening om Las-överenskommelsen.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
Journalistkongressen 2021

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies