Gå direkt till textinnehållet

Konflikten mellan TU och Journalistförbundet: Upphovsrätten stötestenen

Journalistförbundet och Tidningsutgivarna försöker nu tona ner det uppskruvade tonläget parterna emellan inför de kommande kollektivavtalsförhandlingarna. Men fortfarande är den utlösande tvistefrågan inte löst: upphovsrätten.

Journalistförbundet och Tidningsutgivarna försöker nu tona ner det uppskruvade tonläget parterna emellan inför de kommande kollektivavtalsförhandlingarna. Men fortfarande är den utlösande tvistefrågan inte löst: upphovsrätten.

Relationen mellan Journalist­för­bundet och Tidnings­utgivarna är frostig. TU har beslutat att minimera kontakten med förbundet. Tidningsutgivarnas VD Pär Fagerström har till Pressens Tidning sagt att han ”hyser ringa tilltro till Agneta Lindblom Hulthén som källa. Inklusive som namn på ett kollektivavtal”.

Journalistförbundets ordförande anser att det är bekymmersamt att man uttrycker sig på detta sätt på den svenska arbetsmarknaden.

– Vad vi kan göra är att hålla huvudet kallt och försöka sänka debatten till en normalnivå eftersom det inte är bra för branschen med invektiv och tillmälen inför öppen ridå, säger Agneta Lindblom Hulthén.

Hon säger vidare att det är viktigt att tonen blir mer sansad eftersom kollektivavtalet mellan Journalistförbundet och TU går ut den 31 mars nästa år och förhandlingarna inför ett nytt snart börjar.

bryt

– Jag hoppas att förhandlingarna ska kunna skötas på ett respektfullt sätt, att vi kan utbyta argument och komma fram till en lösning som vi båda kan leva med, säger Agneta Lindblom Hulthén.

Hon har kontakt med flera chefer på tidningar runt om i landet och tror inte att det finns någon vilja att ständigt vara i bråk med Journalistförbundet.

– Det finns trots allt flera företag inom TU där man respekterar motparten och kan samarbeta. Jag tror att tidningsledningarna och journalistklubbarna kommer att se till så att det fungerar lokalt, oavsett pajkastningen centralt, säger Agneta Lindblom Hulthén.

Även Pär Fagerström vill att relationen mellan TU och Journ­alistförbundet ska förbättras till dess att kollektivavtalsförhandlingarna sätter igång.

– Då kan vi mötas under ordnade former med en känsla av att ha haft ett gemensamt avtal den gångna perioden, säger Pär Fagerström.

Men fortfarande återstår den stora tvistefrågan, upphovsrätten, som kylde ner relationen mellan Journ­alistförbundet och TU.

Enligt gällande avtal äger den enskilde journalisten upphovsrätten. Arbetsgivaren har länge velat ändra på detta och mer fritt använda redaktionellt material i andra former. Journalistförbundet har sagt nej till centrala avtal, men är positiva till lokala.

Eftersom upphovsrätten inte gick att ordna vid avtalsförhandlingarna 2004 tillsattes skiljenämnden, Pressens avtalsråd, PAR, som fick i uppdrag att lösa tvister kring upphovsrätten. Sedan dess har man behandlat ett lokalt avtal för Göteborgs-Posten. Journalistförbundet anser att PAR saknar juridisk befogenhet att tolka kollektivavtalet och lösa tvister om upphovsrätt. TU har en annan uppfattning.

– Vi accepterar PARs medlande roll. Men PAR får inte gå utanför sin behörighet, säger Agneta Lindblom Hulthén.

bryt

Journalistförbundet anser att ledamöterna Bertil Dejke och Olof Johansson i PAR har överskridit sina befogenheter, vilket lett till att förbundet skickat ett varningsbrev till ledamöterna och markerat att man kan tänka sig vidta rättshandlingar. Förbundet vill att behörigheten prövas av Arbetsdomstolen. Det var detta som gjorde att TU beslöt att endast ha minimala kontakter med Journalistförbundet.

– Vi anser att Journalistförbundet gör allt för att PAR inte ska fungera. Så länge det består är det svårt att tina upp relationerna, säger Pär Fagerström.

TU ser hur upplagorna för morgontidningar sjunkit stadigt de senaste 15 åren och annonsintäkterna stått stilla. Därför anser TU att man måste bygga upp nya inkomstkällor och nå dem som inte prenumererar på tidningen genom andra kanaler.

– För att bygga upp nya intäktskällor förutsätts en långsiktig, stabil disponering av dagstidningens innehåll. Dit når vi inte och det är en avgörande framtidsfråga, säger Pär Fagerström.

– De viktigaste argumenten för upphovsrätten är kontrollen över materialet, mångfalden i medierna och därmed demokratin och att bevara de journalistiska jobben. Detta har vi manglat i fem års tid. För att bevara den ideella rätten krävs den ekonomiska kopplingen, men den är förutsättning för, inte huvudargument, säger Agneta Lindblom Hulthén.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos