Gå direkt till textinnehållet

Konflikten fortsätter på tidningen Djurens Rätt

Strejken på tidningen Djurens Rätt är inne på sin sjätte vecka. – Vi möts av en total tystnad från arbetsgivaren, säger Toivo Jokkala som varit vikarierande chefredaktör under två års tid.

När den ordinarie chefredaktören slutade fick han inte förtur till tjänsten, något hans fackförening Syndikalisterna anser att han borde ha enligt LAS-reglerna. Det tycker inte tidningens styrelse.
– LAS är inte tillämpbar på chefredaktörsposten. Det är ägarna och inte fackföreningarna som bestämmer vem som ska bli chefredaktör och ansvarig utgivare, säger Djurens Rätts förbundsordförande Alexandra Leijonhufvud.
Att ägarna inte vill se Toivo Jokkala på chefredaktörsposten handlar enligt Alexandra Leijonhufvud om ”en samlad bedömning”. Men enligt Toivo Jokkalla beror det på att han ses som illojal mot föreningen.
Syndikalisterna utreder nu om de ska lämna in en anmälan till Arbets-domstolen eller inte. Under tiden fortsätter strejken.
Men för Alexandra Leijonhufvuds del är det slutdiskuterat.
– I avvaktan på arbetsdomstolens beslut kommer vi att gå vidare med såväl rekrytering av chefredaktör som med en omgörning av tidningen.

Fler avsnitt
Fler videos