Gå direkt till textinnehållet

Kent Asp: Vikande tittarsiffror ett hot mot SVT

Sveriges Television utgör ett alternativ till de kommersiella TV-kanalerna och erbjuder ett programutbud som marknaden inte förmår ge tittarna. Men vikande tittarsiffror är ett hot mot public service. Det visar en ny rapport från Granskningsnämnden för radio och TV som publiceras på DN Debatt.

På uppdrag av Granskningsnämnden för radio och TV har Kent Asp, professor i journalistik vid JMG, utvärderat om SVT uppfyller kravet på ett mångsidigt programutbud som ställs på företaget enligt sändningstillståndet.

Han konstaterat att SVT1 och SVT2 uppfyller kraven på bredd och variation i utbudet och att det svenska språket har en stark ställning. Han ger även samhällsprogrammen och nyhetssändningarna godkänt.

Men en del public servicekrav uppfylls i mindre grad. Bredden och variationen minskar över tid, de svenska programmens ställning har försvagats och utbudet riktat till ungdomar och minoritetsgrupper minskar något. Kent Asp är i rapporten tveksam till om SVT uppfyller sitt uppdrag när det gäller att spegla förhållanden i hela landet.

Annons Annons

Kent Asp oroas över att antalet tittare på SVT stadigt minskar och nu är nere i 29 procent. Han frågar sig hur få tittare SVT kan ha. Finns det en nedre gräns för public service-TV och ska SVT tillåtas bli mer publikfriande och kommersiell för att inte marginaliseras?

På sikt hotar det minskade TV tittandet företagets finansiering, konstaterar Asp. En lösning skulle kunna vara en särskild public serviceavgift, som i likhet med begravningsavgiften, skulle finnas förtryckt på deklarationsblanketten
 Läs rapporten här.

Fler avsnitt
Fler videos