Gå direkt till textinnehållet

Journalistförbundet: Varsel gäller även oorganiserade

Journalistförbundets varsel gäller även oorganiserade medarbetare. Men Tidningsutgivarna tycker att de som inte är med i facket ska jobba som vanligt. Konfliktjouren har fått in flera rapporter om brott mot konfliktåtgärderna.

Journalistförbundets varsel gäller även oorganiserade medarbetare. Men Tidningsutgivarna tycker att de som inte är med i facket ska jobba som vanligt. Konfliktjouren har fått in flera rapporter om brott mot konfliktåtgärderna.

På bland annat Gefle Dagblad har medarbetare som inte är organiserade samt medlemmar av redaktionsledningen brutit mot arbetstidsblockaden.

– Vår ledning anser att varslet endast gäller medlemmar i Journalistförbundet. Till exempel har de undantagit hela redaktionsledningen från konflikten i en så kallad frikrets, säger Evalisa Wallin, ledamot i klubbstyrelsen på Gefle Dagblad.

Sedan den 17 augusti råder ett förbud på tidningen mot att arbeta mer än åtta timmar per dygn. Vissa av de anställda, framför allt nattchefer och redigerare, har dock en schemalagd arbetsdag på fler timmar än så. Klubben rapporterade i förra veckan in fyra fall av brott mot blockaden till förbundet.

– Tre av dessa fyra har arbetat enligt schemat, vissa har ju längre arbetspass än åtta timmar. En person har också jobbat övertid, säger Evalisa Wallin.

I fredags varslade Journalistförbundet om en endagsstrejk på Gefle Dagblad från och med onsdagen den 5 september klockan 10.00. Strejken förlängdes i måndags i ytterligare ett dygn.

Förbundsordförande Agneta Lindblom Hultén kommenterar inte enskilda fall, men bekräftar att förbundet fått anmälningar om brott mot konfliktåtgärderna.

– Om en oorganiserad plockas in istället för en medlem – och vi har fått rapporter om det – då är det blockadbryteri. Det har väl skett då och då, men jag kan inte minnas att en arbetsgivarorganisation har sanktionerat det sedan Ådalen 1931, säger hon.

Enligt Journalistförbundet omfattar förbundets varsel dem som inte är medlemmar, även om dessa inte får ekonomisk ersättning. Tidningsutgivarna är dock av en annan åsikt.

– Den generella linjen från oss är att den som inte är organiserad får fortsätta jobba som vanligt. Men om någon känner obehag inför detta respekterar vi det i regel, säger Tidningsutgivarnas ordförande Pär Fagerström.

Skulle någon som är oorganiserad delta i konflikten, så kommer Tidningsutgivarna att hantera den personen som en medlem i Journalistförbundet.

– Men Journalistförbundet får inte hindra dem från att arbeta, de äger sina medlemmar och ingen annan.

Tidningsutgivarna anser även att tidningarna själva får definiera en ”frikrets” som inte deltar i konflikten. Dessa ska vara anställda som ”normalt företräder företaget”.

Men uttrycket frikrets finns över huvudtaget inte, enligt Agneta Lindblom Hulthén.

– Det är ett begrepp som arbetsgivarna har uppfunnit, säger hon.

Förbundets uppfattning är att bara tjänstgörande ansvarig utgivare och chefredaktör kan undantas från konflikten – och de ska endast utföra sina vanliga arbetsuppgifter. Tidningsutgivarna håller inte med.

– Det där är upp till varje individ och företag att avgöra. Den generella rekommendationen är att vi ska göra vad vi kan för att tidningarna ska utkomma så kompletta som möjligt, säger Pär Fagerström.

På Journalistförbundets konfliktjour går telefonerna varma och ett tiotal fall av brott mot arbetstidsblockaden rapporterades in i förra veckan. Ett vanligt brott är att chef- eller nattredaktören går in och gör andras arbete.

lo@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos