Gå direkt till textinnehållet

Journalisters arbete och ny teknik sätts under luppen

Hur påverkar ny teknik och medieföretagens organisation journalistiken? Arbetslivsinstitutets enhet för arbetshälsa och Kungliga tekniska högskolans Skola för datavetenskap och kommunikation har planer på ett projekt som ska försöka svara på den frågan.

Hur påverkar ny teknik och medieföretagens organisation journalistiken? Arbetslivsinstitutets enhet för arbetshälsa och Kungliga tekniska högskolans Skola för datavetenskap och kommunikation har planer på ett projekt som ska försöka svara på den frågan.

Medieforskningen har tidigare främst varit inriktad på produkten och hur den tas emot. Däremot finns det få studier om hur det journalistiska arbetet är organiserat på medieföretag.

– Tidigare har man sett journalisten som en ensam person som skriver texter med personligt och professionellt ansvar. Men journalisten blir allt mer en anställd i ett medieföretag där konkurrensen hårdnat och det ställs allt högre krav på avkastning. Vi vill se hur kvaliteten i arbetet och organisationen hänger samman med publiceringarnas kvalitet, säger Åke Sandberg, professor vid Arbetslivscentrum och initiativtagaren till forskningsprojektet.

Utöver enkäter avser forskarna att samla en grupp erfarna journalister som får komma med synpunkter på journalistisk kvalitet. Studien ska även undersöka hur den nya digitala tekniken påverkar journalistiken: snabbheten kontra kravet på noggrannhet och fördjupning.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos