Gå direkt till textinnehållet

Journalister mindre partitrogna än andra

Journalister är mer trolösa än andra mot de partier de sympatiserar med, enligt en rapport från JMG. Expressens politiske krönikör Anders Jonsson instämmer: – Jag blir mindre och mind­re övertygad anhängare av något parti.

Journalister är mer trolösa än andra mot de partier de sympatiserar med, enligt en rapport från JMG. Expressens politiske krönikör Anders Jonsson instämmer:
– Jag blir mindre och mind­re övertygad anhängare av något parti.

Kent Asp, journalistikprofessor på JMG, bygger rapporten Journalist­kårens partisympatier på enkätsvar från 2 000 slumpmässigt utvalda medlemmar i Journalistförbundet.

Asp har sedan 1989 genomfört mätningar med ungefär fem års mellanrum men tror egentligen inte att partisympatier påverkar yrkesutövningen i någon högre grad:

– Journalister är inte lika övertygade i sin politiska uppfattning som allmänheten och identifierar sig inte med det parti de sympatiserar med.

Anders Jonsson tillhör de trolösa.

– Det är ingen hemlighet att jag var SSU-ombudsman innan jag blev journalist och att K-G Bergström på Rapport var aktiv i moderata ungdomsförbundet, men det betyder inte att vi som journalister gynnar de partierna. Vår uppgift är att granska politikerna och då ser man snart att det inte bara finns ett parti som har rätt.

bryt

I Asps tidigare mätningar sympatiserade en majoritet av kåren med vänsterblocket (s, v och mp). Så är det fortfarande. Men för sex år sedan var vänsterpartiet störst och hade 31 procent av kårens sympatier, dubbelt så högt jämfört med allmänheten. I dag har vänsterpartiets anhängare sjunkit drastiskt till 14 procent.

– Huvudförklaringen är diskussionerna om kommunistiska arvet och att Lars Ohly i det längsta kallade sig kommunist, säger Kent Asp.

Nu lockar i stället miljöpartiet journalisterna. 23 procent anger mp som förstaval, en kraftig överrepresentation i jämförelse med siffran för allmänhetens sympatier, 6 procent.

En markant skillnad är det mellan unga kvinnor och unga män: 35 procent av kvinnliga journalister under 35 år föredrar miljöpartiet, men bara 11 procent moderaterna. Bland de jämnåriga manliga kollegerna är noteringarna 13 procent för miljöpartiet och 27 procent för moderaterna.

– Unga kvinnliga journalister som tillkommit i yrket de senaste åren sympatiserar med miljöpartiet. Det handlar inte bara om att vänsterpartiet tappat sympatisörer.

I den ”röda generationen”, 40-talisterna, är i dag andelen borgerliga sympatisörer större än bland de yngre. Även andelen socialdemokrater är större bland de äldre.

bryt

Kent Asp har i sin undersökning ringat in en krets av politik-, samhälls- och ekonomijournalister i Stockholm som dagligen rapporterar om sina specialämnen. Det är 47 personer som han tillskriver stort inflytande och där moderaterna är störst. Han jämför med de grupper där miljöpartiet är starka – frilansar och unga kvinnor – som han bedömer har litet inflytande.

Anmärkningsvärt är att socialdemokraterna är det mest underrepresenterade partiet, jämfört med allmänheten. Även moderaterna är underrepresenterade. I journalisternas självbild ligger att man är maktens granskare, därav en skepsis mot socialdemokraterna som förknippas med regering och statsmakt och mot moderaterna som förknippas med näringslivet. Sympatierna för folkpartiet är konstant starka och Kent Asp gissar att det beror på att det liberala upplysningsarvet attraherar journalister.

Kent Asp pekar själv på problem med sin undersökning.

– Jag misstänker att de som jobbar inom affärspress antagligen är sämst representerade i urvalet eftersom flera av dem inte är med i Journalistförbundet. Vi underskattar nog det borgerliga inslaget i kåren.

Kent Asp påminner om att den enskilde journalisten har förhållandevis begränsad betydelse.

– Journalistik är i hög grad en kollektiv redaktionell arbetsprocess med många inblandade. Partipolitik får inte mycket utrymme. Viktigare än politiska åsikter är professionaliseringen av yrket. En moderat och en miljöpartistisk journalist värderar nyheter likadant under samma förutsättningar.

hl@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos