Gå direkt till textinnehållet

Joanson attackerar regeringen

Regeringen demoniserar public service-systemet för att kunna nedmontera det, menar Sveriges Radios styrelseordförande Ove Joanson på DN Debatt.

Regeringen demoniserar public service-systemet för att kunna nedmontera det, menar Sveriges Radios styrelseordförande Ove Joanson på DN Debatt.

Striden om Cecilia Stegö Chilòs avgång handlar i grunden om att folket är upprört över att folkets radio och TV hotas, anser Joanson. Han framhåller att väljare över partigränserna uppskattar värdet i public service, bland annat för att det utgör en gemensam nämnare i ett samhälle av ökad fragmentisering. Joanson varnar för politiken med förslag till halverad tillståndsperiod som moderaterna fört fram och som kan leda till minskat oberoende för public Service.

”Avsikten med tillståndsförkortningen och det oavbrutna statliga utredandet är uppenbarligen att krympa och försvaga public service”, skriver Joanson och frågar om syftet är att regeringen vill förstärka nidbilderna av Public Service som statstelevision och demonisera denna för att därefter kunna montera ner den.

”Nyckelfrågan är om public servicebolagen ska ha rätt och skyldighet att göra program för hela befolkningen eller om vi ska begränsas till att förse kommersiellt ointressanta elitpubliker med de program som de inte hittar i det kommersiella utbudet,” skriver Joanson.

pf@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos