Gå direkt till textinnehållet

JK: Knyt fotoförbud till situation i stället för plats

Regeringens lagförslag om att förbjuda integritetskränkande fotografering är problematiskt ur ett yttrande- och trycksfrihetsfrihetsperspektiv. Det anser Justitiekanslern, JK, i ett remissyttrande.

JK är generellt positiv till ett förbud mot olovlig fotografering, men anser att utformningen av lagen är problematisk eftersom förbudet "riktar sig mot ett av de vanligaste sätten för anskaffning av information för publicering i tryckta medier".

JK anser inte heller att lagförslaget är tillräckligt avgränsat för att kunna fungera som lag. Det är enligt JK till exempel oklart varför fotograferingsförbudet ska gälla på en privat fest i ett hem, men inte för samma fest i en hyrd lokal.

JK ställer därför frågan om inte förbudet snarare än att knytas till en plats borde knytas till situation och omständigheter.

Annons Annons
Fler avsnitt
Fler videos