Hot mot journalister påverkar rapporteringen

27 november, 2013

Journalistförbundets enkätundersökning om hot mot journalister visar att nästan fyra av tio journalister blivit utsatta för kränkningar, påtryckningar eller trakasserier från sin publik de senaste fem åren. Var tjugonde journalist har blivit utsatt fler än tio gånger under perioden. Dessutom påverkas rapporteringen av hoten.

Undersökningen hade en låg svarsfrekvens, 15,4 procent och det är därför svårt att dra långtgående slutsatser om resultatet, men antalet svarande är relativt stort: 2 417 journalister deltog i enkätundersökningen.

38,2 procent av av de journalister som besvarat undersökningen har någon gång blivit utsatta för kränkningar, påtryckningar eller trakasserier från sin publik under de senaste fem åren.  Dessutom uppger 5,7 procent att de blivit utsatta fler än tio gånger under de senaste fem åren.

Hoten sker ofta på ett personligt plan, i fysiska möten eller personligt riktade meddelanden via telefon, epost eller sms.

Hela 29,3 procent av de som utsatts menar att hoten påverkat den aktuella rapporteringen i någon utsträckning.

Var fjärde journalist som har utsatts för hot eller påtryckningar undviker att rapportera om samma ämne på grund av händelsen.

Bara 8,8 procent av incidenterna har polisanmälts och av dem har endast 14,4 procent lett till åtal.

Kommentarer

Det finns 0 kommentarer på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies