Gå direkt till textinnehållet

Höjt presstöd för nättidningar

Driftstödet till elektroniska dagstidningar höjs, enligt Presstödsnämndens beslut.

Nätbaserade tidningar har inga tryckkostnader. Det är en av anledningarna till att driftstödet till elektroniska dagstidningar tidigare bara uppgått till 55 procent av det driftstöd jämnstora tryckta tidningar fått.

Men nu har Presstödsnämnden kunnat konstatera att lågfrekventa tryckta tidningars kostnader för tryck och distribution bara uppgår till i snitt 30 procent av rörelsekostnaderna. Samtidigt har också elektroniska tidningar distributionskostnader, och de betalar en högre momssats än tryckta tidningar. 

Sammantaget gör det att Presstödsnämnden vid sitt senaste sammanträde beslutade att renodlade nättidningar hädanefter ska få 75 procent av stödnivån för papperstidningar i samma kategori.

Vid samma möte beslutades att nättidningen Feministiskt Perspektiv får presstöd. Däremot avslogs ETC Bergslagens ansökan.

 

Fler avsnitt
Fler videos